Case 1: Het klopt niet dat in 2013-2014 Keniaanse vrouwen ingeënt waren met een tetanusvaccin dat ‘in het geheim een anti-vruchtbaarheidsvaccin was’

Ärzte für Aufklärung stelt in zijn artikel dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en Unicef Keniaanse vrouwen een antivruchtbaarheidsvaccin wilden toedienen, maar dat ze ‘deden alsof’ ze hen wilden inenten tegen tetanus, een infectieziekte die spierkramp of ademhalingsproblemen veroorzaakt. Er zou dus in het geheim een zwangerschapshormoon toegevoegd zijn aan het vaccin, waardoor Keniaanse vrouwen onvruchtbaar zouden worden.

Katholieke artsen en de Katholieke kerk in Kenia hebben verschillende laboratoria stalen van het vaccin laten onderzoeken. Laboranten vonden daarin humaan choriongonadotrofine, het hCG-hormoon. Dat is een hormoon dat tijdens de zwangerschap door de placenta wordt geproduceerd. Volgens Ärzte für Aufklärung is dit “een sociale ramp” en “de misdaad van de eeuw”. “Deze vrouwen kunnen geen kinderen krijgen en weten niet waarom”, aldus de homeopathische organisatie. Maar dat is onjuist.

Volgens laboranten waren de onderzoeken fout

Ärzte für Aufklärung staaft haar uitspraken met een wetenschappelijk artikel uit 2017. Daarin staat dat katholieke artsen in Kenia zes vaccinflacons hebben onderzocht, waarvan drie het hCG-hormoon bevatten. De auteurs van het artikel schrijven dus dat het hCG-hormoon werd gevonden in de vaccins, maar ze vermelden nergens dat de vrouwen die geïnjecteerd waren met het vaccin nu onvruchtbaar zijn geworden. Bij hen werd er geen onderzoek uitgevoerd.

Een factcheck van Africa Check en een artikel uit de Keniaanse krant Business Daily toonden aan dat twee laboranten hadden aangegeven dat de analyses foutief waren. De laboratoriumdirecteurs Ahmed Kalebi en Andrew Gachii getuigenden dat de katholieke kerk en artsen hadden gezegd dat de stalen van menselijk weefsel waren, en niet van een vaccin. Daarom werden er andere testmethodes toegepast en werden de resultaten verkeerd geïnterpreteerd.

Er zit geen zwangerschapshormoon in tetanusvaccins

De WHO bevestigde in een persbericht van 2014 dat er geen hCG-hormoon in het vaccin zit en het tetanusvaccin volledig veilig is. Het vaccin wordt daarbij al 40 jaar gebruikt en heeft zelfs bewezen dat het de overlevingskansen van pasgeborenen vergroot. De infectie kan voorkomen worden door vrouwen te vaccineren als zij tussen de 20 à 30 jaar oud zijn. Rond die periode zijn vrouwen namelijk het meest vruchtbaar. Het beschermt ook het ongeboren kind, omdat antistoffen kunnen worden overgedragen van moeder op kind.

Ook het Keniaanse ministerie van Volksgezondheid betwistte de beweringen in een persbericht in 2017. Naar aanleiding van de desinformatie die er circuleerde werd er een expertencommissie opgericht om tetanusvaccins te testen. De commissie bestond uit het ministerie van Volksgezondheid, Academia (een wetenschappelijke website) en vertegenwoordigers van de Kenya Conference of Catholic Bishops. Ook uit die resultaten bleek dat er geen hCG-hormoon in het vaccin zat.

Matercare International (een vereniging van katholieke gynaecologen en verloskundigen) voegde in een persbericht daaraan toe dat zelfs als het hCG-hormoon aanwezig zou geweest zijn, de dosering niet voldoende zou zijn geweest om een contraceptief effect te hebben. Volgens de vereniging had het ook waarneembaar moeten zijn in de demografische cijfers als de tetanusvaccinaties onvruchtbaarheid zouden veroorzaken. Maar dat was is dus niet het geval.

De beweringen zijn al een aantal jaar oud

Matercare International merkte op dat de beweringen bijna identiek zijn aan die van in de jaren 90 die circuleerden in de Filippijnen, Mexico, Peru, Nicaragua en Tanzania. “Het lijkt erop dat dezelfde desinformatie hier opnieuw werd verspreid.” Ook de WHO schreef in 1996 over dezelfde uitlatingen van anti-abortustegenstanders. Ze maakte in een rapport duidelijk dat ze tegen elk antivruchtbaarheidsvaccin is.

Case 2: poliovaccins hebben geen 500.000 kinderen verlamd tussen 2000 en 2017 in India

Poliomyelitis of polio is een besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus, een type enterovirus (RNA-virus). Het poliovirus treft vooral kinderen onder de vijf jaar en leidt tot verlamming. Daarbij raakt de ruggenmerg vaak ontstoken.

Om de ziekte te bestrijden, richtten de WHO en Unicef in 1988 het Global Polio Eradiction Initiative op, en werden later vergezeld door de Bill & Melinda Gates Foundation. Het doel van het initiatief was om het poliovirus uit te roeien door de bevolking systematisch te laten vaccineren tegen het virus. Het vaccin werd oraal toegediend. Dat vaccin heet ook wel eens het sabinvaccin (vernoemd naar Albert Sabin) of OPV (oraal poliovaccin). Er bestaat ook een variant van het vaccin waarbij injectiemateriaal nodig is, het salkvaccin, maar in dit project werd voornamlijk gebruik gemaakt van het orale poliovaccin.

Het aantal poliogevallen is hierna wereldwijd gezakt met meer dan 99%. Van ongeveer 350.000 gevallen in 1988 tot 175 in 2019.

Maar volgens Ärzte für Aufklärung had het poliovaccin een omgekeerd effect en leidde het tot een sterke toename van verlamde kinderen. Zo zouden in India 500.000 kinderen tussen 2000 en 2017 verlamd zijn geraakt na inname van het vaccin. Ook hier gaat het om desinformatie.

Heel uitzonderlijk kan het orale vaccinvirus zelf verlamming veroorzaken

Vaccins zijn gemaakt van verzwakte of dode virussen. Wanneer het vaccin wordt toegediend, dan maakt ons lichaam een antistof aan die dat virus zal aanvallen. Het vaccin brengt dus alleen die ziektemakers aan waar het lichaam op reageert en het leert het immuunsysteem om antilichamen te produceren. Zo kan het virus later gemakkelijk worden aangevallen wanneer het lichaam het virus herkent.

Volgens de WHO kan het poliovirus, dat dus in verzwakte vorm in de orale vaccins aanwezig is, in heel zeldzame gevallen zelf verlamming veroorzaken. Mensen die gevaccineerd zijn met het orale poliovaccin scheiden de vaccinvirussen uit in hun ontlasting. In gebieden met slechte hygiënische omstandigheden kunnen anderen besmet worden en indirect ook gevaccineerd worden tegen het virus. Maar het verzwakte vaccinvirus kan zich ook terug ontwikkelen naar het wilde poliovirus als het circuleert in een samenleving met een zwak immuunsysteem. Het virus kan dan muteren en opnieuw leiden tot verlamming. Dat heet het vaccin-afgeleide poliovirus (VDPV).

Het aantal gevallen wereldwijd ligt relatief laag. Uit gegevens van het Polio Eradication Initiative blijkt dat er dit jaar wereldwijd 61 poliogevallen waren, en 134 VDPV-gevallen.

India startte met het vaccineren tegen polio in 1995 en werd in 2014 ‘poliovrij’ verklaard. Het dataportaal van de WHO geeft aan dat het laatste wilde poliogeval in India dateert van 2011, en het laatste VDPV-geval van 2010.

Verder wetenschappelijk onderzoek moet aantonen of er een causaal verband is tussen het poliovaccin en verlamming

Ärzte für Aufklärung wil via een Indische studie van augustus 2018 bewijzen dat het poliovaccin 500.000 kinderen heeft verlamd. De studie gaat echter over NPAFP (Nonpolio Acute Flaccid Paralysis), en niet over het poliovirus. Acute Flaccid Paralysis (AFP) is een ziekte die lijkt op polio en ook voor verlamming zorgt.

AFP kan, naast polio, nog tal van andere oorzaken hebben. Het Polio Eradication Initiative schrijft op haar website dat ook een trauma, een slangenbeet of een infectie met andere enterovirussen kunnen leiden tot verlamming. Wanneer er geen poliovirus wordt vastgesteld, dan wordt er gesproken van AFP, of meer specifiek van NPAFP (Nonpolio Acute Flaccid Paralysis).

De onderzoekers merkten wel op dat de NPAFP-cijfers daalden wanneer er minder gevaccineerd werd tegen polio. Daarom stellen ze zich de vraag of er een causaal verband is tussen NPAFP en het poliovaccin, maar daarvoor is verder wetenschappelijk onderzoek nodig.

Geregistreerde AFP-gevallen worden onderzocht op de verschillende soorten polio

Volgens het dataportaal van de WHO data portal steeg het aantal geregistreerde gevallen van AFP tussen 2000 en 2012, maar dit heeft te maken met een meer nauwkeurige registratie.

AFP wordt al sinds 1997 systematisch geregistreerd in India. Als er iemand wordt gediagnosticeerd met AFP, worden er in het laboratorium ontlastingssamples onderzocht op de verschillende soorten polio: het wilde poliovirus, het sabinvaccin en het vaccin-afgeleide poliovirus (VDPV) (PDF, pp. 29-31; Polio Eradiction Iniatitive). Volgens een studie van de WHO, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Health in 2017, worden in India naast ontlastingssamples ook milieumonsters onderzocht op de virussen.

Volgens de WHO waren er tussen 2012 en 2014 meer dan 50.000 Indiërs gediagnosticeerd met AFP, maar testte geen van die gevallen positief op polio.

Case 3: Meer onderzoek nodig : Doen DTP-vaccins in Guinee-Bissau het sterftecijfer stijgen ?

Ärzte für Aufklärung haalt een studie aan die DTP-vaccins en orale poliovaccins onderzocht in een stad in Guinee-Bissau begin de jaren tachtig. DTP staat voor difterie, tetanus en kinkhoest. Kinderen tussen de 6 en 36 maanden oud die ingeënt werden met het vaccin zouden vroeger sterven dan niet-gevaccineerde kinderen. Deze bewering is gedeeltelijk juist. Ook andere studies uit Guinnee-Bissau kwamen tot deze conclusie. De nadruk ligt bij de onderzoeken op mogelijke lange-termijneffecten, en niet op de directe gevolgen van de vaccins.

De Wereldgezondheidsorganisatie schreef in een verklaring van 2002 dat ze naar aanleiding van de resultaten zelf onderzoek had verricht naar de vaccins. Uit de resultaten bleek dat het DTP-vaccin geen negatief effect had. Een werkgroep van de Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) van de WHO stelde in 2014 dat de studies onvoldoende bewijs leverden en methodologische beperkingen hadden. De DTP-vaccins werden bijvoorbeeld vaak samen met een poliovaccin toegediend waardoor het moeilijk was om de individuele impact van beide vaccins te onderzoeken (pp. 6-8).

In 2017 stelde opnieuw een studie vast dat het sterftecijfer hoger lag bij kinderen die ingeënt waren met DTP- of poliovaccins. De onderzoekers merkten op dat de vaccins kinderen wel beschermt tegen de ziektes, maar dat het hen ook vatbaarder maakt voor andere infecties. De studie is dus tegenstrijdig met die van de WHO. Het is nog steeds niet duidelijk of DTP- of poliovaccins wel effectief zorgen voor hogere sterftecijfers. Er is dus meer wetenschappelijk onderzoek nodig.

Case 4: er zijn geen 50 Indische meisjes gestorven door HPV-vaccin en Bill Gates wordt niet aangeklaagd

Het humaan papillomavirus (HPV) veroorzaakt vooral baarmoederhalskanker bij vrouwen. In april 2010 werden er 32.500 Indische meisjes gevaccineerd tegen het virus door de gezondheidsorganisatie Path in het kader van een onderzoek. Volgens de organisatie werden de vaccins gedoneerd door farmaceutische bedrijven, en werd het project mede gefinancierd door de Bill & Melinda Gates Foundation (PDF, p. 4). Maar de studie werd snel stopgezet door de Indische regering, omdat er op sociale media verschillende berichten circuleerden dat het vaccin negatieve effecten zou hebben.

Het gaat om 7 overledenen die niets te maken hadden met het vaccin

Uit een rapport van een onderzoekscommissie uit 2011 bleek dat het gaat om 7 overledenen, en geen 50. Bovendien zou er geen aantoonbaar verband zijn met de vaccins. Drie meisjes stierven binnen de 30 dagen na de laatste toedieningen van de vaccins, de andere vier vrouwen stierven pas tussen 45 en 97 dagen later. De eerste drie overledenen zouden zijn gestorven na symptomen van hoge koorts. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals malaria of een slangenbeet. Twee andere meisjes bleken gif in hun maag te hebben, één verdronk en één stierf nadat ze enkele uren voordien ziek was geworden. Er kon dus geen gemeenschappelijk patroon vastgesteld worden bij de overledenen (PDF, pp. 38-39).

De 7 meisjes stierven dus niet door het HPV-vaccin, maar de onderzoekscommissie bekritiseerde wel het vaccinatieproject van Path. Er zouden niet genoeg controles geweest zijn en de ouders van de meisjes zouden onvoldoende geïnformeerd geweest zijn (PDF, pp. 20-24). Ook het Europees Centrum voor Constitutionele en Mensenrechten (ECCHR) schrijft op zijn website dat de slachtoffers niet voldoende geïnformeerd waren om vrijwillig in te stemmen met de vaccinatie en dat er onvoldoende medisch toezicht was. Het wetenschappelijke tijdschrift Science berichtte hier ook over.

Er is geen rechtszaak tegen Bill Gates, maar tegen Path en de Indische overheid

Omdat er zoveel kritiek was tegen het project, liep er ook een proces van openbaar belang bij het Hooggerechtshof van India, de zogenoemde Public Interest Litigation ("Writ Petition", zaaknummer 558, jaar 2012). Er werd een petitie ingediend door drie vrouwenorganisaties tegen o.a. de Indische regering en het ministerie van Volksgezondheid, enkele Indische deelstaten, Path en het farmaceutische bedrijf Glaxosmithkline. Bill Gates wordt dus niet rechtstreeks aangeklaagd, aangezien hij enkel het project meefinancierde.

Conclusie

Het is niet juist dat er Keniaanse vrouwen ingeënt waren met een tetanusvaccin dat in het geheim een anti-vruchtbaarheidsvaccin was. Een officieel onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie toonde aan dat er geen hCG-hormoon in de vaccinflacons zat. Ook een expertencommissie liet tetanusvaccins testen, maar de resultaten waren negatief. Bovendien gaat het om dezelfde bewering die ook circuleerde in de jaren 90 in de Filippijnen, Mexico, Peru, Nicaragua en Tanzania.

Het klopt ook niet dat poliovaccins 500.000 kinderen hebben verlamd in India. Ärzte für Aufklärung haalt een Indische studie van augustus 2018 aan om haar beweringen te staven, maar de studie gaat over NPAFP (Nonpolio Acute Flaccid Paralysis), en niet over het poliovirus. Het orale poliovaccin kan een risico inhouden op postvaccinale poliomyelitis, maar dat risico is uiterst gering en wordt wel degelijk opgevolgd.

De bewering dat DTP-vaccins in Guinee-Bissau het sterftecijfer doen stijgen, is onzeker. Hiervoor is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig.

Tenslotte zijn er geen 50 Indische meisjes gestorven door een HPV-vaccin. Het ging om 7 meisjes die aan andere oorzaken stierven. Ook Bill Gates zelf wordt niet aangeklaagd voor het inentingsproject. De rechtszaak liep tegen Path en de Indische overheid.

 
Geraadpleegde Bronnen