Beschermt kaas tegen allergie?

Allergieën zijn een groeiend probleem in onze Westerse samenleving. Je peuter kaas geven zou beschermen tegen allergieën op latere leeftijd.

11 januari 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In de PASTURE-studie gingen onderzoekers uit 5 Europese landen het effect na van kaas op de ontwikkeling van allergieën. Aan deze studie namen 931 kinderen die op het platteland wonen deel. Ze werden vanaf hun geboorte tot de leeftijd van 6 jaar gevolgd. Gedurende deze periode werden regelmatig allerlei vragenlijsten afgenomen. Zowel de voedingsgewoonten, maar ook de leefgewoonten en medische gegevens werden verzameld. Toen ze 18 maanden oud waren, werd specifiek bepaald hoe vaak en welke soorten kaas ze aten. Deze gegevens werden gekoppeld aan het al dan niet hebben van verschillende vormen van allergie op zesjarige leeftijd.

Na statistische analyse, waarbij met verschillende verstorende factoren rekening werd gehouden, besloten de onderzoekers dat het eten van kaas op de leeftijd van 1,5 jaar beschermt tegen eczeem en voedselallergie op de leeftijd van 6 jaar. Het beschermend effect leek groter bij peuters die verschillende soorten kaas aten.

Volgens de onderzoekers zou dit beschermend effect te danken zijn aan de bacteriën in kaas die een positief effect zouden hebben op de darmflora. Dit zou op zijn beurt een positief effect hebben op ons immuunsysteem en zo de kans op allergie verkleinen (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bij dit soort onderzoek, waarbij mensen gedurende een bepaalde tijd gevolgd worden zonder interventie, is het zeer moeilijk om een oorzakelijk verband aan te tonen. De studie toont aan dat er een verband is tussen het eten van kaas enerzijds en eczeem en voedselallergie anderzijds. De vraag is wat de kip is en wat het ei. Het is best mogelijk dat het eten van kaas beschermt tegen allergie. Maar het is evengoed mogelijk dat peuters die reeds een allergie hadden, geen kaas aten. Misschien dachten de ouders dat kaas een negatief effect zou hebben op de bestaande allergie.

Wanneer de kinderen die reeds voor de leeftijd van 1,5 jaar last hadden van eczeem of voedselallergie werden weggelaten uit de analyse, kon er geen verband meer aangetoond worden tussen het eten van kaas en het ontwikkelen van eczeem of voedselallergie. We kunnen met andere woorden niet stellen dat het eten van kaas beschermend werkt. Ook de achterliggende hypothese is onvoldoende aangetoond. Er zijn wel wat dieronderzoeken die een positief effect van kaas op de darmflora aantonen, maar degelijk onderzoek bij mensen ontbreekt (2,3).

Conclusie

Of het eten kaas op peuterleeftijd daadwerkelijk beschermt tegen allergieën op latere leeftijd kan deze studie niet aantonen.

(3) Lay C, Sutren M, Lepercq P, et al. Influence of Camembert consumption on the composition and metabolism of intestinal microbiota: a study in human microbiota‐associated rats. Br J Nutr. 2004;92:429‐438.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Nicklaus, S., Divaret‐Chauveau, A., Chardon, M. L., Roduit, C., Kaulek, V., Ksiazek, E., ... & Lauener, R. (2018). The protective effect of cheese consumption at 18 months on allergic diseases in
  • (2) Sprong RC, Schonewille AJ, van der Meer R. Dietary cheese whey protein protects rats against mild dextran sulfate sodium‐induced colitis: role of mucin and microbiota. J Dairy Sci. 2010;93:1364‐1

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

jun. 2023

Een zonnebril beschermt tegen schadelijke effecten van de zon

mrt. 2020

Valse remedies en hulpmiddelen tegen coronavirus COVID-19