Beschermt oregano-olie tegen coronavirussen?

Het verhaal doet de ronde dat oregano-olie het menselijk coronavirus kan vernietigen binnen de twintig minuten na blootstelling. Aanhangers ijveren dat de regering flessen met oregano-olie zou moeten uitdelen aan iedereen om preventieve maatregelen te kunnen nemen.

24 maart 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Oregano is een kruid dat mensen veel gebruiken in de Griekse en Italiaanse keuken. Bij ons is het ook bekend onder een andere naam: wilde marjolein. Etherische oliën zijn vluchtige oliën die uit planten gewonnen worden en die snel verdampen wanneer je ze opwarmt. Daarbij komt de geur van de plant vrij.

Oregano-olie is een etherische olie op basis van oregano. Net zoals aan veel andere etherische oliën kennen aanhangers ook hieraan geneeskrachtige eigenschappen toe, maar doorgaans ontbreekt hiervoor degelijk bewijs.

Oregano-olie zou antiseptische eigenschappen hebben: het zou virussen in de lucht vernietigen. Een Amerikaanse onderzoeker ging na of het coronavirussen kon vernietigen (1). Hij gebruikte hiervoor verschillende concentraties aan coronavirussen, die hij in een laboratorium met de olie in contact bracht. Na twintig minuten was de activiteit van de virussen verdwenen. Het zou dus antiviraal werken.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is geen nieuw onderzoek, maar werd naar aanleiding van de coronacrisis opnieuw opgevist. Het gaat om een laboratoriumonderzoek uit 2003. Toen was er nog geen sprake was van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2).

Het onderzoek is nooit verschenen in een wetenschappelijk tijdschrift, dat betekent dat er geen peerreview is gebeurd. Een peerreview is een beoordeling van een studie door minstens twee andere wetenschappers op anonieme wijze. Deze manier van werken verhoogt de kwaliteit van het onderzoek en zorgt voor meer betrouwbare gegevens.

Omdat het om een laboratoriumstudie gaat, weten we niet of de olie ook mensen helpt die besmet zijn met coronavirussen, laat staan met het huidige coronavirus. In het menselijk lichaam komt het coronavirus binnen via de mond of de keel, daarna tast het de longen aan.

Veel planten bezitten antibacteriële en/of antivirale eigenschappen om zichzelf te beschermen (2). Oregano-olie bevat carvacrol. Dat heeft een antibacteriële en mogelijk ook een antivirale werking. Vergelijk het met een ontsmettingsmiddel: je kan er een voorwerp mee ontsmetten, maar daarom moet je het niet opdrinken.

Het grote gevaar van dergelijke berichten op het internet is dat mensen zich onterecht beschermd kunnen voelen en meer risicogedrag gaan vertonen.

Conclusie

Een laboratoriumproef uit 2003 van bedenkelijke kwaliteit onderzocht of etherische olie op basis van oregano coronavirussen kan uitschakelen. Er was toen nog geen sprake van het huidige coronavirus. Er is dus geen enkel bewijs voor deze bewering.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
okt. 2020

De strengere coronamaatregelen in Antwerpen waren vorige zomer wel doeltreffend

aug. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen