Beschermt yoga tegen hart- en vaatziekten?

Het doen van yoga is een goede manier om jezelf te beschermen tegen hart- en vaatziekten. Vooral als je geen zwaardere sporten kan doen. Dat suggereert recent onderzoek.

17 december 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers brachten alle gepubliceerde studies over de effecten van yoga op de gezondheid in een grote overzichtsstudie samen. In totaal gaat het om 32 studies waarbij 2.768 volwassenen (53% vrouwen) van gemiddeld 50 jaar betrokken waren (1). In een derde van de studies ging het om gezonde volwassenen, in de andere studies om mensen met hartziekten, diabetes, metaboolsyndroom of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

De studies onderzochten de effecten van yoga op een termijn van 3 tot 52 weken. Diverse vormen van yoga werden bestudeerd, zowel de meer fysieke als de meer meditatieve vormen. De effecten van yoga werden vergeleken met de effecten van medicatie, lichaamsbeweging (fietsen, lopen, stevig wandelen), relaxatie, dieet, informatiesessies en cognitieve therapie.

Uit de verzamelde gegevens bleek dat yoga even goed beschermt tegen hart- en vaatziekten als andere vormen van lichaamsbeweging: het verbetert in dezelfde mate cholesterol, lichaamsgewicht en bloeddruk. In vergelijking met andere bestudeerde interventies scoorde yoga beter voor volgende parameters: lichaamsgewicht (yoga-beoefenaars wegen gemiddeld 2,3 kg minder), body mass index, cholesterol en bloeddruk. De onderzoekers besloten dat yoga een prima manier is om het risico op hart- en vaatziekten en metaboolsyndroom te verminderen, maar dat meer onderzoek nodig is om uit te zoeken welke vormen van yoga het best werken en hoe vaak je yoga moet beoefenen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een goed opgezet onderzoek, maar de verzamelde studies betroffen meestal kleine aantallen mensen (hooguit enkele tientallen) die bovendien verschillende vormen van yoga beoefenen. Er bestaan verschillende vormen van yoga en het is niet duidelijk voor welke vormen dit beschermend effect geldt. In de studie waarbij yoga vergeleken werd met andere sporten, zoals fietsen, lopen en stevig wandelen, werd niet gezegd hoeveel tijd de deelnemers hieraan spendeerden.

Het onderzoek is bemoedigend, zeker voor yoga-liefhebbers, maar blijft te vaag over de verschillende yoga-vormen alsook de tijd die men er best aan spendeert om het risico op hart- en vaatziekten te drukken.

Conclusie

De studie toont dat yoga een gunstig effect heeft op hart- en vaatziekten, maar slaagt er niet in dit effect te kwantificeren.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

nov. 2021

De coronavaccins veroorzaken geen AIDS en verzwakken je immuunsysteem niet