Bestaan zomerdepressies echt?

De meeste mensen kennen het fenomeen winterdepressie. Een zomerdepressie is veel minder bekend, maar kan even ernstig zijn als een depressie in de donkere dagen. Een dergelijke seizoensgebonden depressie is vaak tijdelijk, al kan het soms ook langer duren.

27 juni 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Canadese onderzoekers gingen na of depressieve symptomen seizoensgebonden zijn. Ze verstuurden gevalideerde vragenlijsten om depressieve symptomen op te sporen naar 8.000 jongeren tussen 12 en 24 jaar en naar 45.000 ouderen (1).

Opmerkelijk is dat jongeren grotere variaties kenden in depressieve symptomen dan ouderen. Daar waar het aantal ouderen met depressieve gevoelens vrij constant was gedurende het jaar, piekten deze gevoelens bij jongeren tijdens de maanden november, december en februari, om nadien zeer laag te scoren in augustus en september.

Depressie gevoelens kunnen dus voorkomen in de zomer, maar eerder zelden. De auteurs besluiten dat depressieve gevoelens meer seizoensgebonden zijn bij jongeren. Het is opmerkelijk dat depressieve symptomen bij ouderen even veel voorkwamen in de zomer als in de winter.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Om te kunnen spreken van een seizoensgebonden depressie, moeten de depressieve klachten minimaal twee jaar na elkaar in hetzelfde seizoen voorkomen, en dit gedurende minstens twee weken. De voornaamste klachten zijn somberheid, neerslachtigheid, verlies van interesse, slapeloosheid, gewichtsverlies en prikkelbaarheid. In België krijgt 20% van de vrouwen en 10% van de mannen ooit in hun leven met een vorm van depressie te maken.

Een veranderende hoeveelheid licht tijdens de verschillende seizoenen kan een verklaring zijn voor seizoensdepressies. Aangezien de dagen in de zomer langer duren, kan het normale dag- en nachtritme ontregeld zijn. Veel licht in de zomer kan ook zorgen voor een lagere aanmaak van het slaaphormoon melatonine, met slaapstoornissen als gevolg: wie slecht slaapt, heeft eerder last van sombere gevoelens.

Een ander probleem kan zijn dat sombere gevoelens op een stralende zomerse dag meer opvallen, omdat we op zo'n moment vrolijk horen te zijn.

Een laatste mogelijke verklaring is dat lichte zomerkledij onvolmaaktheden van een lichaam meer tot uiting brengen, waardoor sommigen zich minder goed in hun vel voelen in de zomermaanden. Dit laatste geldt zeker voor mensen met ‘body dysmorphic disorder’, die lijden aan een ingebeelde lelijkheid.

De Canadese studie was een dwarsdoorsnedestudie: de onderzoekers verkregen met andere woorden een momentopname van depressieve gevoelens. Dergelijke studies zijn interessant om relaties vast te stellen, maar ze kunnen geen oorzakelijke verbanden aantonen.

Conclusie

Depressieve gevoelens kunnen schommelen met de seizoenen. Een Canadese studie toont aan dat seizoensgebonden depressies meer jongeren dan ouderen treffen. Doorgaans treedt de dip in de winter op, maar het kan dus ook in de zomer voorkomen. Een mogelijke oorzaak is slechter slapen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Lukmanji A, Williams JVA, Bulloch AGM, Bhattarai A, Patten SB. Seasonal variation in symptoms of depression: A Canadian population based study. J Affect Disord. 2019 Aug 1;255:142-149.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
sep. 2022

België in middenmoot bij statistieken over depressie

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen