Waar komt dit nieuws vandaan?

Er circuleren ongelofelijk veel berichten op het internet over mogelijke behandelingen voor Covid-19 (1). Twee geneesmiddelen die in aanmerking komen om het nieuwe coronavirus te bestrijden zijn een hiv-geneesmiddel (Kaletra®) en een antimalariageneesmiddel, (hydroxy)chloroquine (Plaquenil®). 

De Belgische gezondheidsinstanties plaatsten zowel Plaquenil® en de grondstof chloroquine als Kaletra® ‘in quarantaine’. Dit wil zeggen dat apothekers dit middel enkel nog geleverd krijgen voor de personen die dit echt nodig hebben en er al een tijdje mee behandeld worden.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De antimalariamiddelen chloroquine en hydroxychloroquine (Plaquenil®) tonen in laboratoriumexperimenten een goede activiteit tegen het coronavirus. Ook voor bepaalde antivirale middelen (bijvoorbeeld Kaletra®) lijkt dat het geval.

Dit is nog niet getest bij mensen, dus kunnen we er geen uitspraken over doen op dit moment. Studies bij mensen zijn nog volop lopende.

Tijdens deze Covid-19-epidemie is het van cruciaal belang dat de geneesmiddelen beschikbaar blijven voor zwaar zieke mensen die behandeld worden in het ziekenhuis. Daar krijgen ze die in gecontroleerde omstandigheden toegediend en kunnen de artsen de werking ervan ook onderzoeken aan de hand van wetenschappelijke studies (2, 3).

Daarnaast moeten mensen die een chronische behandeling krijgen met deze geneesmiddelen, omdat ze bijvoorbeeld reumatoïde artritis of systemische lupus erythematodes hebben, zeker zijn dat ze beschikbaar blijven.

Conclusie

Er is nog van geen enkel bestaand geneesmiddel echt bewezen dat het het verloop van een Covid-19-infectie kan beïnvloeden. Het heeft absoluut geen zin om geneesmiddelen aan te kopen waarover je gunstige dingen leest op het internet. Het is bovendien gevaarlijk om op eigen houtje geneesmiddelen in te nemen.

 
Geraadpleegde Bronnen
(2) COVID-19: hydroxychloroquine of chloroquine niet voorschrijven ter preventie van COVID-19 noch voor thuisbehandeling van COVID-19-patiënten 18 maart 2020 (https://www.bcfi.be/nl/gows/3306)
(3) COVID-19: lopinavir + ritonavir (Kaletra®): resultaten van een eerste gerandomiseerde studie zijn teleurstellend; deze associatie blijft voorbehouden voor ernstig zieke, gehospitaliseerde COVID-19 patiënten 23 maart 2020 (https://www.bcfi.be/nl/gows/3309)