Bevatten e-sigaretten stoffen die dodelijke popcornlong kunnen veroorzaken?

Onderzoekers van Harvard hebben nu ontdekt dat driekwart van de e-sigaretten een chemische smaakversterker bevat die bij medewerkers in een aantal popcornfabrieken de zogenoemde popcornlong veroorzaakte: een ernstige, ongeneeslijke longziekte.

9 december 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Elektronische sigaretten kunnen een rol spelen bij het stoppen met roken, vooral de e-sigaretten met nicotine. Aan e-sigaretten worden allerlei smaakjes toegevoegd. Er zijn op dit moment meer dan 1.000 verschillende smaakjes: van diverse fruitsmaakjes tot menthol. Er bestaat al langer ongerustheid over de effecten van deze toegevoegde chemicaliën op de gezondheid. Verschillende merken gebruiken verschillende toegevoegde stoffen en momenteel ontbreekt een degelijke reglementering.

Amerikaanse onderzoekers testten in een laboratoriumstudie 51 soorten e-sigaretten. Ze koppelden ze aan een ‘rookmachine’ die de inhalatie nabootst en analyseerden de chemische verbindingen in de geïnhaleerde damp op 3 specifieke stoffen: diacetyl, pentanedione en acetoïne (3). Deze drie worden in verband gebracht met een ernstige vorm van longbeschadiging: bronchiolitis obliterans. Omdat deze longziekte werd beschreven bij acht arbeiders in een popcornindustrie, wordt ze ook ‘popcornlong’ genoemd. In de popcornindustrie wordt gewerkt met diacetyl, pentanedione en acetoïne: stoffen die aan popcorn een boterachtige smaak verlenen. Bijna alle geteste e-sigaretten bevatten minstens één van de drie chemische verbindingen in wisselende concentraties. Diacetyl kwam het vaakst voor (bij 76,5%), de beide andere bij de helft. De onderzoekers waarschuwen voor het mogelijke gevaar voor popcornlongen door gebruik van e-sigaretten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier om een laboratoriumonderzoek waarbij chemicaliën worden aangetroffen in damp van e-sigaretten die een rol spelen in het ontstaan van een ernstige longziekte, maar dat betekent nog niet dat je popcornlongen krijgt wanneer je e-sigaretten gebruikt. Het is niet duidelijk welke e-sigaretten deze stoffen bevatten en in welke concentraties.

De verkoop van e-sigaretten is op dit moment nog niet toegelaten in België. Wie ze koopt, doet dat via internet. In een recent advies van de Hoge Gezondheidsraad wordt voorgesteld om de legalisering van e-sigaretten te koppelen aan bepaalde voorwaarden, onder andere duidelijke kennis over de toegevoegde stoffen en hun impact op de gezondheid (2). Minister Maggie De Block, die deze lijn wil volgen, beloofde eerder dat er nog voor het einde van 2015 een reglementering komt omtrent e-sigaretten. Ze kunnen immers een extra hulpmiddel vormen om te stoppen met roken.

Conclusie

In een laboratoriumstudie treffen Amerikaanse onderzoekers stoffen aan in de geïnhaleerde dampen van een reeks e-sigaretten die een rol zouden spelen in het ontstaan van een ernstige longziekte. Deze longziekte (bronchiolitis obliterans) staat ook bekend als popcornlongen, omdat ze verschillende keren beschreven werd bij arbeiders in de popcornindustrie.

http://www.nhs.uk/news/2015/12December/Pages/Flavouring-found-in-e-cigarettes-linked-to-popcorn-lung.aspx

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Allen JG, Flanigan SS, LeBlanc M, et al. Flavoring Chemicals in E-Cigarettes: Diacetyl, 2,3-Pentanedione, and Acetoin in a Sample of 51 Products, Including Fruit-, Candy-, and Cocktail-Flavored E-
  • Advies e-sigaretten Hoge Gezondheidsraad

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
17 jan.

Nee, coronavaccins veroorzaken geen Long Covid

aug. 2020

Vaccins tegen coronavirus bij kippen veroorzaken geen nieuwe ziekten

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie