Niet 70 procent, wel 43,2 procent van de Waalse banen zit in de non-profit

We namen de meest recente regionale rekeningen, beschikbaar op de website van de NBB, onder de loep en ondervonden dat het cijfer van 70 procent Waalse banen in de non-profit niet klopt. Voor het jaar 2017 bedraagt dat percentage 43,3 procent, en voor het jaar 2018 bedraagt het 43,2 procent. De NBB spreekt bovendien niet over het aantal ‘banen’, wel over het aantal ‘loontrekkenden en zelfstandigen’.

Voor het Brussels Gewest bedraagt dat aantal in de non-profit 45,1 procent in 2018, en voor Vlaanderen zitten we voor dat jaar aan 33,7 procent. Gemiddeld genomen kan men dus beschouwen dat 38 procent van de Belgische loontrekkenden en zelfstandigen in 2018 in de non-profitsector actief is.

Welke jobs worden allemaal beschouwd als ‘non-profit’?

De jobs die voor deze telling beschouwd worden als non-profit behoren tot de volgende sectoren:

  • onderwijs
  • menselijke gezondheidszorg (werknemers in openbare instellingen)
  • maatschappelijke dienstverlening
  • kunst, amusement en recreatie (binnen publieke instellingen)
  • overige diensten

Deze categorieën, gedefinieerd en vastgelegd door Eurostat, vormen samen de non-profitsector waarover men het hier heeft.

De Gouverneur van de NBB heeft in zijn uitspraken geen cijfers meegedeeld“

"Het cijfer in verband met de werkgelegenheid in de publieke sector is niet correct. De Gouverneur werd hier verkeerd geciteerd,” zegt woordvoerder van de NBB Geert Sciot als antwoord op een vraag van Factcheck.Vlaanderen.

“Wat ik zei is dat de publieke bestedingen 60 à 70 procent van het Waalse BBP bedragen, en dat het aantal banen in de niet-commerciële sector er aanzienlijk is, zonder cijfers te noemen. Dat is wat de Gouverneur zei,” aldus woordvoerder Gert Sciot.

Van Cauwelaert contacteerde de Gouverneur vóór publicatie, maar kreeg geen antwoord

Van Cauwelaert erkent de fout. “Op donderdagnamiddag (20 feb, red.), toen ik het stuk schreef, mailde ik naar de woordvoerder van de Nationale Bank van België met de vraag of deze uitspraak klopte. Ik meende de uitspraak van de Gouverneur gehoord te hebben op een debat van RTL, en wou het nog eens navragen. Er werd mij een antwoord beloofd, maar dat is nooit toegekomen,” zegt de journalist telefonisch.

Conclusie: Het cijfer dat Rik Van Caulewaert citeerde in zijn column voor de krant De Tijd was niet juist. Het aantal loontrekkenden en zelfstandigen in Wallonië in de non-profit bedraagt geen 70 procent, maar wel 43,2 procent in 2018. Bovendien had de Gouverneur het in zijn uitspraken over de publieke bestedingen die 60 à 70 procent van het Waalse BBP bedragen. Dat cijfer sloeg niet op het aantal jobs in de Waalse non-profitsector.