Afgelopen zondag publiceerde weekkrant De Zondag een artikel waarin de liberaal Bart Somers uitvoerig bevraagd wordt over de uitdagingen waar de Vlaamse regering het hoofd aan moet bieden. ‘Vlaanderen wordt diverser, multicultureler en worstelt met (online) racisme.’ Dat is de tenneur van het artikel.

Op de vraag “staat u nog altijd achter het idee dat iedereen zich moet aanpassen aan de diverse samenleving van de 21 ste eeuw”, antwoordt Somers met volgende statement: “Wist u dat 37 procent van onze kinderen tot vijf jaar een migratieroots heeft? Dat zijn allemaal Vlamingen. We moeten daarmee aan de slag. Dat zal voor spanningen zorgen. We mogen dat ook benoemen.”

Dat cijfer klopt. Het is opgenomen in de Vlaamse Migratie – en Integratiemonitor, uitgevoerd door de Vlaamse overheid in 2018. Daarin worden administratieve en andere statistische gegevens samengebracht over migratie- en integratieprocessen van vreemdelingen en personen van buitenlandse herkomst in Vlaanderen, binnen een Belgisch en Europees kader.

Conclusie: De stelling van Vlaams viceminister-president Bart Somers klopt. Begin 2016 is 37 procent van de 0- tot 5-jarigen in het Vlaamse Gewest van buitenlandse herkomst. Bij de 6- tot 11-jarigen gaat het om 34 procent en bij de 12- tot 17-jarigen om 30 procent.