Daalt het risico op borstkanker door te vermageren?

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontwikkelen van borstkanker. Volgens een nieuwe studie zouden vrouwen ouder dan 50 jaar dat risico kunnen verkleinen door te vermageren.

14 januari 2020

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers gingen na of vrouwen die vermageren een lager risico hadden op het ontwikkelen van borstkanker (1).

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het risico op borstkanker hoger ligt bij vrouwen met overgewicht of obesitas. Dit kan zijn omdat zij meer oestrogenen produceren dan vrouwen met een gezond gewicht. Die oestrogenen kunnen ervoor zorgen dat de borstcellen groeien, wat kan leiden tot borstkanker als die groei oncontroleerbaar is.

Om op de onderzoeksvraag een antwoord te vinden, verzamelden de onderzoekers de gegevens van tien grote cohortstudies met vrouwen ouder dan 50 jaar. Gedurende de opvolging moesten de vrouwen minstens driemaal hun gewicht opgeven en registreerden ze het voorkomen van borstkanker. In totaal waren er 180.885 vrouwen en 6.930 borstkankers.

De onderzoekers verdeelden de vrouwen in verschillende groepen naargelang de evolutie van het lichaamsgewicht gedurende de opvolging. De onderzoekers hielden eveneens rekening met mogelijk storende factoren zoals fysieke activiteit en het gebruik van hormonale preparaten.

In vergelijking met vrouwen die een stabiel gewicht behielden, daalde het risico op borstkanker met 13% wanneer ze 2 tot 4,5 kg vermagerden. Bij een vermagering van 4,5 tot 9 kg was dat 16% en wanneer ze meer dan van 9 kg verloren, verminderde het zelfs met 26%. De daling van het risico op borstkanker was vooral aanwezig bij vrouwen die aan de start van de studie leden aan overgewicht of obesitas.

De onderzoekers besluiten dat gewichtsverlies een belangrijke maatregel kan zijn om het risico op borstkanker te doen dalen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is waarnemend van aard, met andere woorden kunnen we verbanden vaststellen, maar geen oorzakelijke verband leggen.

Deze studie laat een duidelijke daling van het risico op borstkanker zien na vermageren, maar we zijn niet zeker dat dit komt door te vermageren. Het kan zijn dat vrouwen die afvallen gezondere eet- en leefgewoonten aannemen, wat het resultaat geheel of gedeeltelijk kan verklaren.

De resultaten van deze studie gelden alleen voor vrouwen die geen hormonale substitutietherapieën nemen om de klachten van de menopauze op te vangen.

Bovendien werden de vrouwen in de studies niet gemeten door een onafhankelijke waarnemer, maar gaven de vrouwen zelf hun gewicht en lengte op. Dit kan een bron van fouten zijn.

Veranderingen van het lichaamsgewicht alleen kunnen natuurlijk niet alle borstkankers verklaren, andere elementen spelen eveneens een rol zoals alcoholconsumptie, bewegen en erfelijkheid.

In België lijdt meer dan 40% van de volwassen vrouwen aan overgewicht of obesitas. Meer aandacht voor preventie van obesitas en voor gewichtsverlies kunnen het voorkomen van borstkanker doen dalen (2).

Conclusie

Deze studie toont aan dat het risico op borstkanker daalt bij vrouwen die vermageren. Dit kan een gevolg zijn van het vermageren, maar eveneens van gezondere eet- en leefgewoonten. Dit is op zich niet zo belangrijk: overgewicht en obesitas aanpakken kan levens redden.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins