Doet tennis langer leven dan lopen of voetballen?

Niet alle sporten hebben dezelfde voordelen. Wil je langer leven, dan beperk je je best tot een racketsport, heeft de wetenschap ontdekt.

2 december 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Fysiek actief zijn is een belangrijke voorwaarde om zo lang mogelijk gezond te blijven. Onderzoekers wilden weten of het uitmaakt welke sport je daarbij kiest. Daarvoor gebruikten ze bestaande gegevensbanken uit Engeland en Schotland met enquêtes afgenomen bij 80.306 mensen van gemiddeld 52 jaar oud over een tijdspanne van 11 jaar.

Gedurende een opvolgperiode van gemiddeld 9 jaar overleed ongeveer 10% van de deelnemers (1). In de enquêtes werd onder andere gevraagd of en welke sport de respondenten hadden beoefend in de voorbij 4 weken. De deelnemers konden volgende sporten aanvinken: zwemmen, fietsen, aerobics (fitness, dansen, turnen), lopen/joggen, voetbal/rugby en racketsporten (tennis, badminton, squash). Naargelang de sport werd gekeken hoeveel mensen overleden waren, rekening houdend met beïnvloedende factoren zoals roken, lichaamsgewicht, alcoholconsumptie, opleidingsniveau, hartziekten en mentale gezondheid. Dat bracht volgende verbanden aan het licht: fietsers lopen 15% minder risico op vroegtijdig overlijden, zwemmers 22%, beoefenaars van aerobics 27% en racketsporters zelfs 47%. Voor voetballers en lopers vonden de onderzoekers geen beschermend effect.

Ze besloten dat de keuze van de sport een impact heeft op de levensverwachting en dat racketsporten het beste effect hebben. De tegenvallende resultaten voor lopers zou volgens hen te maken hebben met de te kleine aantallen overlijdens bij lopers om statistisch relevante uitspraken te kunnen doen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Volgens statistici die de studie grondig analyseerden, zijn de conclusies erg wankel en kan men op basis van de verzamelde gegevens geen uitspraken doen over welke sport nu de beste is. Alles wordt immers gebaseerd op één vraag: hebt u de voorbije 4 weken een sport beoefend, en zo ja, welke? Dit geeft te weinig informatie over de fysieke activiteit van de deelnemers. Bovendien tonen diverse eerdere studies een gunstige invloed van lopen op de levensverwachting aan. Ook voetbal is een gezonde, zij het blessuregevoelige sport. Overigens is het zeer moeilijk om de invloed van leefgewoonten (roken, drinken, dieet) af te zonderen van de impact van sport. Veel sporters houden er over het algemeen gezondere leefgewoonten op na dan niet-sporters, en ook daarom leven ze langer.

Wat de studie wel aantoont is dat sport in het algemeen de levensverwachting verbetert, maar de gegevens zijn onvoldoende sterk om een onderscheid te kunnen maken tussen diverse sporttakken. Dat heeft ook weinig zin: sporten hou je alleen vol als je ze graag beoefent.

Conclusie

Deze studie is te zwak om uitspraken te kunnen doen over welke sport beter zou zijn voor de gezondheid of de overleving. Het enige wat overeind blijft is dat alle sporten gezond zijn en langer doen leven. Wat telt is dat je iets kiest wat je graag doet.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

8 mei

Nee, gevaccineerden dragen niet langer coronavirussen in zich

mrt. 2021

Wat we weten over AstraZeneca-vaccin en bloedklonters

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus