Een dutje doen wakkert je creativiteit aan

Als je geen oplossing kan bedenken voor een vervelend probleem, krijg je vaak hetzelfde advies: ‘Slaap er een nachtje over’. Volgens een nieuwe studie is dat zo dom nog niet. Want zelfs een kort dutje kan je creativiteit al bevorderen. Klopt dat?

23 februari 2022

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

We weten dat menselijke creativiteit belangrijk is om uitdagingen aan te gaan. De oorsprong van die creativiteit is onbekend en blijft geheimzinnig. Kan je creativiteit stimuleren? Franse onderzoekers gingen na of slapen daarbij kan helpen (1). Daarvoor nodigden ze 87 deelnemers uit in een laboratorium:

 • De deelnemers kregen een reeks wiskundige vragen, die allemaal eenvoudig te beantwoorden waren met een algemene verborgen oplossing.
 • Nadat ze de wiskundige problemen hadden doorgenomen, werden de deelnemers in drie groepen verdeeld:
  • 49 personen mochten niet slapen.
  • 24 personen sliepen licht.
   • Om de deelnemers wakker te krijgen, moesten ze een zwaar voorwerp vasthouden.
   • Zodra ze indommelden, viel het voorwerp op de grond en werden ze wakker van het lawaai.
  • 14 deelnemers konden dieper slapen.

Tijdens het onderzoek werd de hersenactiviteit van de deelnemers geregistreerd. Opmerkelijk is dat slechts 14% van de deelnemers na een diepe slaap de algemene oplossing van de wiskundige problemen kon vinden, tegenover:

 • 31% van de personen die wakker bleven;
 • een verbluffende 83% van de deelnemers die licht sliepen.

De onderzoekers besluiten dat er een creatieve periode ligt juist voor het dieper inslapen. Volgens hen kan het interessant zijn om, bij het zoeken naar oplossingen voor problemen, dit stadium te bereiken.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie toont duidelijk aan dat (diep) slapen bij problemen niet helpt, integendeel. Het oorspronkelijk idee voor deze studie vinden we een eeuw geleden terug: de beroemde Amerikaanse uitvinder Thomas Edison had de gewoonte om bij problemen een dutje te doen met twee ballen in zijn handen (2):

 • Wanneer de ballen vielen, werd hij wakker en kon hij zich zijn dromen herinneren, in tegenstelling tot bij een diepe slaap.
 • In die dromen vond hij dikwijls de oplossing voor zijn problemen.
 • Er zou dus een zeer creatieve periode liggen net op de geheimzinnige grens tussen wakker zijn en slapen: de sluimerfase.
 • Waarom de creativiteit tijdens deze fase opborrelt, is niet duidelijk.

Het spreekt voor zich dat verder onderzoek nodig is om deze gegevens te bevestigen, maar intussen kan het zeker geen kwaad om de methode zelf eens toe te passen. Het is uiteraard niet geweten bij welk soort problemen deze methode beter werkt. Maar alles doet vermoeden dat problemen die meer creativiteit vragen, een grotere kans maken. En we hebben niet allemaal het licht van Thomas Edison.

Conclusie

Een Franse studie toont aan dat mensen die wakker worden net voor een diepere slaap wiskundige problemen beter kunnen oplossen. De deelnemers hielden zware voorwerpen vast die vielen bij het inslapen, waardoor ze op tijd wakker werden. Volgens de onderzoekers zou het voordeel liggen in het feit dat je je dan alles herinnert, in tegenstelling tot na een diepere slaap. Een nachtje slapen helpt dus niet om een probleem op te lossen.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel