Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Anja Vanrobaeys (Vooruit) zei in de Kamer dat “wie ooit kanker had, tien keer minder kans heeft op een job dan iemand die tien jaar ouder is”.

Op basis van een experiment kon de UGent discriminatie voor gewezen kankerpatiënten bij sollicitatiegesprekken vaststellen: een gat op je cv door een kankerervaring bleek schadelijker dan 10 jaar ouder zijn.

Dat het verschil tienvoudig is, klopt niet: een kankerervaring verkleint de kans met 4 procentpunten, een hogere leeftijd van 10 jaar met 3 procentpunten.


In de plenaire vergadering van 7 juli 2022 stelde Anja Vanrobaeys van Vooruit samen met collega’s een wetswijziging voor ter bestrijding van discriminatie op vlak van gezondheidstoestand.

Vandaag mogen werknemers niet gediscrimineerd worden op basis van hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand. De uitbreiding van de wet zou dit verder doortrekken naar ziekte in het verleden. Want, zo stelt Vanrobaeys, “wie ooit kanker had, heeft tien keer minder kans op een job dan iemand die tien jaar ouder is”. Klopt dit?

UGent onderzoek bevestigt discriminatie op basis van gezondheidstoestand bij sollicitatiegesprekken 

Vanrobaeys verwijst naar een recent onderzoek van de Universiteit Gent in samenwerking met collega’s van de KU Leuven en VUB. Dit onderzoek kwam er op vraag van en financiering door Kom Op Tegen Kanker.

De onderzoekers maakten gebruik van een vignette-experiment waarin 344 Vlaamse recruiters een aantal fictieve beschrijvingen van jobkandidaten beoordeelden. Ze gingen op basis hiervan na of gewezen kankerpatiënten gediscrimineerd werden bij hun terugkeer naar de werkvloer.

De onderzoekers concludeerden dat iemand met een kankerervaring minder kansen heeft op de arbeidsmarkt. Enkel recruiters uit Vlaanderen namen deel aan het experiment, maar ook verschillende internationale studies stelden eerder deze vorm van discriminatie vast.

Kans op sollicitatiegesprek is niet ‘10 keer’ kleiner in vergelijking met iemand die 10 jaar ouder is

Uit het experiment bleek dat gewezen kankerpatiënten (76%) 4 procentpunten minder kans hebben op een sollicitatiegesprek in vergelijking met sollicitanten zonder werkonderbreking (80%). De kans op een gesprek werd ook vergeleken met mensen op oudere leeftijd. Per jaar je ouder bent, gaat er 0,3 procentpunt af van je kans op een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. Iemand die 10 jaar ouder is, heeft dus 3 procentpunt minder kans op een uitnodiging.

Het klopt dus dat een gat in je cv als gevolg van kanker zorgt voor een lagere kans op een gesprek dan een hogere leeftijd van 10 jaar. Maar die kans is niet “10 keer kleiner”. Het verschil is 1 procentpunt.

Recruiters vrezen ziekteverzuim, maar vinden ex-kankerpatiënten ook gemotiveerder

Wat geeft aanleiding voor discriminatie? Volgens het onderzoek speelt vooral de vrees dat iemand met een kankerervaring opnieuw zou hervallen een rol. Andere belangrijke factoren die de achterstelling drijven: recruiters schatten ex-kankerpatiënt als fysiek minder sterk in en vrezen dat kostelijke aanpassingen op de werkvloer nodig zijn.

Maar niet alle percepties over gewezen kankerpatiënten zijn negatief. Het onderzoek toont aan dat recruiters gewezen kankerpatiënten positiever inschatten qua motivatie, stressbestendigheid en flexibiliteit.

De aanwervingskansen liggen bij ex-kankerpatiënten dan ook hoger in vergelijking met andere oorzaken voor een gat in het cv, zoals het doormaken van een depressie.

Besluit 

Een experimenteel onderzoek in opdracht van Kom Op Tegen Kanker toonde aan dat gewezen kankerpatiënten minder kans hebben op een sollicitatiegesprek wanneer zij proberen terug te keren naar de werkvloer. In het onderzoek was een gat in het cv als gevolg van kanker zelfs iets schadelijker dan 10 jaar ouder zijn. Maar dat het verschil tienvoudig is, klopt niet.