Hebben antisociale mannen andere hersenen?

Jonge mannen met een antisociale gedragsstoornis hebben een andere hersenstructuur. Dat zeggen onderzoekers aan de Universiteit van Cambridge.

20 juni 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Diverse universiteiten, waaronder het Britse Cambridge, en ook Gent, rekruteerden 95 jongens tussen 13 en 21 jaar met ernstige gedragsstoornissen en daarnaast 57 jongens van dezelfde leeftijdscategorie zonder gedragsproblemen. Bij alle jongeren werd een hersenscan genomen (MRI). De onderzoekers vergeleken de de dikte van het hersenschors in beide groepen (1). Daarbij hielden ze rekening met de startleeftijd van de gedragsstoornissen (voor 10 jaar of na 10 jaar), met intelligentie (IQ), algemeen hersenvolume en voorkomen van ADHD. Uit de resultaten blijkt dat er structurele verschillen bestaan in de hersenen van antisociale jongeren in alle hersengebieden (frontaal, pariëtaal, temporaal en occipitaal): de dikte van de hersenschors varieert veel meer in deze groep dan bij jongens zonder gedragsproblemen. De verschillen zijn het grootst bij jongens die al voor de leeftijd van 10 jaar met ernstige gedragsproblemen kampen. De onderzoekers besluiten dat er mogelijke neurobiologische factoren meespelen in het ontstaan van gedragsstoornissen bij jongens, omdat ze verschillen vertonen in de dikte van de hersenschors. Ze waarschuwen wel voor overhaaste conclusies.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek roept meer vragen op dat vragen te beantwoorden. Zijn deze veranderingen in de hersenen oorzaak of misschien gevolg van het antisociale gedrag? Wat betekenen ze? Hebben meisjes met gedragsstoornissen eveneens sterkere variaties in de hersenschors, want zij werden niet onderzocht. Hebben deze veranderingen wel te maken met de gedragsstoornissen? Heel wat jongeren uit de groep met gedragsstoornissen gebruiken drugs, roken of drinken te veel. Misschien heeft middelenmisbruik een impact op de dikte van de hersenschors.

Stel nog dat de hersenveranderingen inderdaad een rol spelen bij antisociaal gedrag, wat doe je daar dan mee? Dat helpt ons niet aan een therapie.

Conclusie

Onderzoekers vinden meer variaties in de hersenschors van jonge mannen met gedragsstoornissen in vergelijking met jongeren van dezelfde leeftijd zonder gedragsproblemen. Het is dus niet uitgesloten dat in deze problematiek ook biologische factoren meespelen. Over de betekenis blijft het gissen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.12581/full
  • http://www.nhs.uk/news/2016/06June/Pages/Brain-scans-find-differences-in-badly-behaved-teen-boys.aspx

Cebam

 
Lees ook...
mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

sep. 2020

Johns Hopkins heeft geen valse informatie verspreid over COVID-19

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

mei 2020

Mondmaskers veroorzaken geen COVID19-infectie in de hersenen