Hebben kinderen met obesitas een dunnere hersenschors?

Kinderen met obesitas hebben een dunnere prefrontale hersenschors. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de universiteit van Vermont. Daardoor zouden ze het moeilijker hebben om gezonde keuzes te maken tegenover kinderen met een normaal gewicht.

16 december 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na of obesitas bij kinderen een invloed had op de ontwikkeling van de hersenen (1). Deze onderzoeksvraag is belangrijk, want wereldwijd steeg obesitas bij meisjes van 0,7% in 1975 naar 5,6% in 2016, bij jongens van 0,9% naar 7,8% (2).

Om een antwoord te vinden op de onderzoeksvraag keken de onderzoekers met MRI-scans naar de hersenen van 3.190 jongeren met een gemiddelde leeftijd van 10 jaar. Deze kinderen moesten eveneens testen en vragenlijsten invullen. Op 18 verschillende meetplaatsen was de hersenschors bij kinderen met obesitas dunner en dit vooral ter hoogte van de prefrontale hersenschors. Deze prefrontale zone ligt aan de voorkant van de hersenen, boven de ogen, en speelt een rol in het regelen van onze emoties, het nemen van beslissingen en het beheersen van impulsen.

De onderzoekers besluiten dat kinderen met obesitas het moeilijker hebben met het nemen van gezonde keuzes door die dunnere prefrontale hersenchors. Ze scoorden eveneens minder goed op drie van de vier testen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is een dwarsdoorsnede studie, een type waarnemend onderzoek dat verbanden kan vaststellen, maar geen oorzaak-gevolgverband aantonen. Er is een verband tussen obesitas en een dunnere hersenschors, net als tussen obesitas en minder goede resultaten op testen. Deze studie toont echter niet aan dat obesitas hiervoor verantwoordelijk is. Andere eet- en leeffactoren, zoals lichaamsbeweging, kunnen geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk zijn voor deze resultaten.

Een tweede punt is het probleem van de kip of het ei. De onderzoekers voerden alle metingen op één moment in de tijd uit. We weten dus niet of obesitas voor een dunnere hersenschors zorgt, of dat een dunnere hersenschors juist obesitas veroorzaakt.

In totaal hadden de onderzoekers de dikte van 66 zones in de hersenen gemeten. Daar waren er 18 bij die dunner waren bij kinderen met obesitas. Het zijn vooral deze laatste resultaten die ze sterk benadrukten. In de studie maten ze niet of deze kinderen het moeilijker hadden om minder gezond voedsel te weigeren.

Ondanks de beperkingen van de studie zijn de resultaten toch interessant: er zijn veel kinderen met obesitas in de wereld. Verder onderzoek moet nagaan of dit een invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen.  

Conclusie

Nieuw onderzoek vindt een verband tussen kinderen met obesitas enerzijds en een dunnere hersenschors en minder goede scores op bepaalde testjes anderzijds. Het is niet duidelijk of het hier gaat om een oorzakelijk verband. De studie toont dus niet aan dat kinderen met obesitas hierdoor minder gezonde keuzes maken. Meer onderzoek is nodig voordat we conclusies kunnen trekken over de invloed van obesitas op de ontwikkeling van de hersenen.

https://www.nhs.uk/news/obesity/obesity-children-may-be-linked-brain-structure/

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Laurent JS, Watts R, Adise S, et al. Associations Among Body Mass Index, Cortical Thickness, and Executive Function in Children. JAMA Pediatr. 2019 Dec 9.
  • (2) NCD Risk Factor Collaboration. Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9

Patrick Mullie

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

okt. 2020

Nee, in Duitsland zijn geen kinderen gestorven door mondmaskers

jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen