Heeft een alcoholvrije maand impact op de latere alcoholconsumptie?

Wie erin slaagt om een maand lang het gebruik van alcoholische dranken achterwege te laten, heeft een grote kans om zes maand later minder te drinken dan voor de tijdelijke drooglegging. Dat zeggen Britse onderzoekers.

4 januari 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Universiteit van Sussex daagden mensen uit om voor een studie gedurende één maand geen alcohol te drinken. Doel was het effect op het drinkgedrag en het psychisch welzijn te evalueren (1). In totaal gingen 857 volwassen Britten (71% vrouwen) zich voor de ‘Dry January Challenge’ hadden aangemeld, de uitdaging aan. Ze vulden uitgebreide vragenlijsten in over hun drinkgedrag: hoeveel ze dronken, leeftijd bij eerste drankje, in welke omstandigheden ze dronken (onder stress, onder vrienden,...), enzovoort. Daarnaast werd via tests gepeild naar hun psychisch welbevinden en hun drang naar alcohol. Na de ‘droge’ maand en zes maanden later vulden ze opnieuw vragenlijsten in. Ongeveer tweederde slaagde erin om een maand geen alcohol te drinken. Het andere derde dronk toch af en toe, maar minder dan voorheen. Een vergelijking tussen diegenen die niet volhielden en de groep die wel volhield, leverde volgende verschillen op. Volhouders dronken voorheen al minder en waren minder geneigd te drinken om emotionele redenen. Ze scoorden ook hoger op de psychosociale tests. Diegenen die toch nog af en toe gedronken hadden, waren er wel in geslaagd hun drinkgedrag terug te schroeven en scoorden ook hoger dan bij de start op psychosociale tests. Zes maanden later dronk bijna negen op tien deelnemers nog steeds minder dan voorheen. Slechts 11% was vaker dronken na de droge januari-maand. De onderzoekers besluiten dat een maandlang niet drinken, een gunstige impact heeft op de alcoholconsumptie, ook na zes maanden en zelfs als je niet helemaal in je opzet slaagt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Oorspronkelijk hadden vier keer zoveel Britten zich aangemeld voor ‘Dry January’, maar bij aanvang van de studie viel meteen driekwart uit. Diegenen die uiteindelijk deelnamen, was wellicht de groep die het meest gemotiveerd was om iets aan het drinkgedrag te doen. Diegenen die erin geslaagd waren een maand lang niet te drinken, dronken voorheen gemiddeld 4,78 dagen per week gemiddeld 3,78 glazen. Wie niet slaagde, dronk gemiddeld 4,96 dagen per week gemiddeld 4,21 glazen. De studie maakt geen gebruik van een controlegroep, wat ze minder betrouwbaar maakt. Het kan dus best dat mensen gemiddeld meer drinken in januari dan in de daaropvolgende maanden, waardoor de consumptie vanzelf daalt. Ook moet gezegd dat het verschil tussen ‘succesvol stoppen’ en ‘falen’ eerder klein was: wie faalde, dronk eveneens beduidend minder dan voorheen. Tenslotte is niet zeker of diegenen die beweerden niet te drinken, helemaal de waarheid spraken. De deelnemers dienden een dagboek in te vullen over hun drinkgedrag.

Conclusie

Twee op drie mensen die deelnamen aan een alcoholvrije maand, in het kader van een studie, slaagde er naar eigen zeggen in een maand lang geen alcohol te consumeren. De anderen dronken minder dan voorheen. Of dit effect heeft op hun drinkgedrag op langere termijn kan deze studie niet met zekerheid aantonen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) De Visser RO, Robinson E, Bond R. Voluntary Temporary Abstinence From Alcohol During "Dry January" and Subsequent Alcohol Use. Health Psychology. Published online December 21 2015
  • http://www.nhs.uk/news/2016/01January/Pages/Dry-January-can-lead-to-healthier-drinking-patterns-long-term.aspx

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mei 2020

Flesjes alcoholgel kunnen niet ontploffen in een warme auto

mei 2020

Is een glaasje alcohol per dag gezond?

okt. 2022

Britse vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen verloopt zoals gepland

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’