Helpen meer eiwitten om beter te slapen?

Eiwitten hebben een positief effect op je slaap. Dat klinkt als muziek in de oren voor wie kampt met slaapproblemen. Maar werkt dit eenvoudig middel ook echt?

11 augustus 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers zijn in twee interventieonderzoeken nagegaan wat het effect is van eiwitten op de slaap. Deze onderzoeken maakten deel uit van een grotere studie naar eiwitten en gewichtsverlies.

In het eerste onderzoek kregen 14 vijftigers met obesitas afwisselend een dieet met 10, 20 of 30% eiwitten. Via een gestandaardiseerde vragenlijst werd nagegaan hoe het met de slaap van de proefpersonen was gesteld. Aan het tweede onderzoek deden 44 proefpersonen (ook vijftigers met obesitas) mee. Zij werden willekeurig ingedeeld in twee groepen en kregen ofwel een normaal dieet, ofwel een eiwitrijk dieet. Ook zij vulden regelmatig de ‘slaapvragenlijst’ in. In beide onderzoeken werden ook andere parameters, zoals bloedwaarden en bloeddruk, op geregelde tijdstippen gemeten. Om na te gaan of de deelnemers het voorgeschreven dieet volgden, dienden ze een dagboekje bij te houden dat wekelijks werd besproken met een diëtist. De totale testperiode duurde 12 of 16 weken.

Uit beide onderzoeken bleek dat wanneer het dieet meer eiwitten bevatte dan aanbevolen dit een positief effect had op de slaap. Het eerste onderzoek toonde echter ook aan dat het positieve effect op de slaap verloren ging wanneer te veel eiwitten (30%) gebruikt werden. Of de eiwitten afkomstig waren van vlees, soja of zuivel, had geen invloed op de resultaten (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In beide onderzoeken werd een kleine, zeer specifieke steekproef gebruikt, zijnde vijftigers met obesitas waarvan ongeveer de helft last had van slaapproblemen. De resultaten zijn bijgevolg enkel voor hen van toepassing. Gelijkaardig onderzoek uitgevoerd bij jonge mannen toonde aan dat er geen verband is tussen de inname van eiwitten en de slaap (2). In de twee onderzoeken werd jammer genoeg geen rekening gehouden met andere factoren die een invloed kunnen hebben op de slaap. Het is nochtans geweten dat zowel lichamelijke als psychische factoren een belangrijke rol spelen en de resultaten kunnen beïnvloed hebben (3).

In de verschillende diëten die gegeven werden, werd de hoeveelheid vet constant gehouden, maar varieerde de hoeveelheid eiwitten en koolhydraten. Dit wil zeggen dat het effect te wijten kan zijn aan de hogere eiwitinname of de lagere koolhydraatinname. Het is dus moeilijk om met 100% zekerheid te stellen dat het positieve effect te danken is aan de hogere eiwitinname.

Bovendien komt de gemiddelde hoeveelheid eiwitten die we gebruiken overeen met de hoeveelheid eiwitten die in de onderzoeken een positief effect hadden (4). Een hogere eiwitinname om beter te slapen, zal in de praktijk allicht een verwaarloosbaar of zelfs tegengesteld effect hebben.

Conclusie

Op basis van deze studie is het niet zinvol om mensen met slaapproblemen aan te raden meer eiwitten te eten. Werk maken van een goede slaaphygiëne blijft de eerste stap naar een goede nachtrust.

(2) Karl JP, Thompson LA, Niro PJ, Margolis LM, McClung JP, Cao JJ, Whigham LD, Combs GF Jr., Young AJ, Lieberman HR, et al. (2015) Transient decrements in mood during energy deficit are independent of dietary protein-to-carbohydrate ratio. Physiol Behav, 139:524–31.

(3) http://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/slapeloosheid

(4) https://www.wiv-isp.be/Epidemio/epinl/foodnl/table04.htm

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Zhou, J., Kim, J. E., Armstrong, C. L., Chen, N., & Campbell, W. W. (2016). Higher-protein diets improve indexes of sleep in energy-restricted overweight and obese adults: results from 2 randomize

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

jun. 2021

Geen bewijs dat spike-eiwit na vaccinatie giftig is

mrt. 2021

55% van de Belgische jongeren kampt met meerdere psychische klachten

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden