Helpt aspirine tegen een kort lontje?

Onderzoekers hebben een opmerkelijke bijwerking vastgesteld van één van 's werelds oudst medicijnen. Een aspirine zou opvliegende mensen helpen hun temperament onder controle te houden.

3 januari 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers vonden dat mensen met een kort lontje, in de psychiatrie spreekt men van ‘intermittent explosive disorder’ of IED, hogere niveaus van bepaalde
ontstekingsmerkers in het bloed hebben (1). Ontstekingsmerkers zijn stoffen die een rol spelen bij ontstekingsprocessen allerhande in het lichaam. In dit geval werd gekeken naar C-reactive protein (CRP) en interleukine-6 (IL-6). Het korte lontje of IED is een gedragsstoornis die gekenmerkt wordt door agressieve uitvallen en impulsiviteit. De onderzoekers – een groep psychiaters – bekeken mensen met en zonder IED. Aan de studie namen 69 mensen deel met een zogenaamd kort lontje, 61 mensen met een ander psychiatrisch probleem, zoals angst, depressie, persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen: zij vormden de psychiatrische controlegroep. Mensen met
bipolaire stoornis (manische depressies), schizofrenie of mentale achterstand
werden hier uitgesloten. De derde groep bestond uit 67 mensen zonder
psychiatrisch probleem. De deelnemers namen gedurende minstens vier weken geen
medicijnen in. Na de vier pilvrije weken werden bloedstalen afgenomen en getest
op de ontstekingsmerkers CRP en IL-6. De groep met IED had hogere waarden voor
beide substanties in vergelijking met de psychiatrische en de
niet-psychiatrische controlegroepen. De onderzoekers brachten agressiviteit en impulsiviteit in verband met de verhoogde bloedspiegels van CRP en IL-6. Zij vermoeden dat er een relatie bestaat tussen menselijke agressie en impulsiviteit enerzijds en ontstekingsprocessen in het lichaam anderzijds.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers vinden een verband tussen verhoogde spiegels van twee substanties die betrokken zijn bij ontstekingsprocessen enerzijds en agressieve/impulsieve uitvallen anderzijds. Of het hier gaat om een oorzakelijk verband, is onmogelijk te zeggen. Op geen enkele manier hebben ze gesuggereerd dat ontstekingsremmers, zoals aspirine, zouden helpen tegen agressieve buien of een opvliegend temperament. Van aspirine was in dit onderzoek zelfs geen sprake. Overigens vielen de gestegen waarden van CRP bij mensen met een kort lontje nog steeds binnen de normale grenzen. De onderzoekers deden helaas geen andere bloedtests om uit te sluiten of er ergens in het lichaam een infectie sluimerde die deze verhoogde waarden zou kunnen verklaren.

Conclusie

Dit onderzoek toont aan dat er mogelijk een verband bestaat tussen enerzijds
agressieve uitvallen en impulsief gedrag en anderzijds een toename van twee
ontstekingsmerkers in het bloed, namelijk CRP en IL-6. Een mogelijk effect van aspirine bij een kort lontje werd hier niet onderzocht.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie

feb. 2021

De website StopWorldControl biedt geen gefactcheckte info aan, integendeel

okt. 2021

Er zijn geen 25.969 mensen gestorven door de vaccins in Europa

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte