De meeste beweringen op de website doen al sinds het begin van de pandemie de ronde en werden al meermaals weerlegd door factcheckers uit verschillende landen. Collega’s van Knack en DPA factcheckten bijvoorbeeld al enkele claims die op sociale media verspreid waren, en die afkomstig waren van deze website. Hieronder geven we een overzicht van elke gemaakte claim.

Site steunt op groeperingen die misleidende info geven

Voor hun eerste argument steunen ze op een groep artsen die “verklaren dat de pandemie gepland werd”. Ze hebben het over de Duitse groep van homeopaten, Ärzte für Aufklärung. Over hun misleidende informatie over de risico’s van vaccins publiceerden we eerder deze factcheck.

Volgens StopWorldControl organiseerde de groep “verschillende massaprotesten in Europa, zoals die van 29 augustus 2020, waar 12 miljoen mensen zich inschreven en naar schatting een miljoen mensen daadwerkelijk kwamen opdagen”.

Een factcheck van Snopes toont daarnaast dat dat cijfer van een miljoen aanwezigen voorkomt in berichten op sociale media, over een betoging in Berlijn. Op 29 augustus vond in Berlijn inderdaad een betoging plaats tegen de Duitse coronamaatregelen, maar de Duitse politie sprak toen van 38.000 aanwezige betogers in plaats van een miljoen. Een pak minder dus.

Vervolgens wordt ook Médicos por la Verdad aangehaald, een gelijkaardige groep uit Spanje. Zij hebben een platform dat gekend is voor het ontkennen van de coronapandemie. Een aantal van hun beweringen, zoals dat er een verband zou zijn tussen het griepvaccin en COVID-19, werd ontkracht door de Spaanse factcheckers van Maldita.

Patent voor een testmethode voor COVID-19: verwar de prioriteitsdatum niet met de datum van aanvraag

Een andere bewering is dat er al in 2015 een 'Testmethode voor COVID-19' gepatenteerd zou zijn door Richard Rothschild. Daarbij staat een screenshot van de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van een patent op ‘System and Method for Testing for COVID-19’. Bij ‘prioriteitsdatum’ is de datum 2015-10-13 te zien.

De prioriteitsdatum is echter niet hetzelfde als de datum van aanvraag. Volgens een factcheck van persagentschap Reuters verwijst de prioriteitsdatum naar de eerste indieningsdatum voor een familie van patenten die betrekking hebben op een bepaald gedeeld kenmerk. Zo diende Rothschild op 13 oktober 2015 voor het eerst een voorlopige aanvraag in binnen eenzelfde patentfamilie, namelijk voor ‘System and Method For Using, Processing, and Displaying Biometric Data’.

Hierna volgden nog patenten die dezelfde kenmerken deelden (zoals het gebruik van biometrische data) en daarom steeds dezelfde prioriteitsdatum kregen. Ook het patent waar StopWorldControl het over heeft, behoort tot deze familie. Dat gaat om een systeem dat via een analyse van biometrische data kan nagaan of iemand aan COVID-19 lijdt. De aanvraag voor dit patent dateert van 17 mei 2020, zoals je ook op de website van de Rijksdienst kan zien.

“Medische testkits voor COVID-19” niet massaal verspreid in 2017

Een gelijkaardige verwarring vinden we terug in de bewering dat er al in 2017 “honderden miljoenen COVID-19 test kits” verspreid zouden zijn.

Volgens factchecks van Reuters en DPA gaat het om producten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waaronder desinfecterende alcoholhandgel en handschoenen, die inderdaad al sinds 2017 in gebruik zijn, maar voor andere doeleinden dan COVID-19. Vanaf begin 2020 werden diezelfde producten ook voor COVID-19 gebruikt. Omdat medische organisaties deze kits makkelijker terug zouden vinden, paste de WHO de bestaande beschrijving van “medical test kits” toen aan naar "COVID-19 test kits”. Maar omdat er op sociale media verwarring ontstond door deze naamswijziging, werd op 7 september 2020 de benaming opnieuw aangepast naar “medical test kits”.

Document van Wereldbank verwijst naar duur van herstelprogramma voor schade door COVID-19

Een document van de Wereldbank zou dan weer bewijzen dat COVID-19 “een project is dat gepland staat door te gaan … tot eind maart 2025”. Uit factchecks van Mythdetector uit Georgië en VOX uit Oekraïne blijkt dat deze theorie oorspronkelijk in het Russisch op sociale media verspreid werd.

Het document van de Wereldbank verwijst naar de duur van het ondersteuningsprogramma, niet naar een lockdown of quarantaine. Dat SPRP-programma (Covid-19 Strategic Preparedness And Response Program) bestaat uit een strategie en een stappenplan voor verschillende projecten die lopen tot 2025, om de schade veroorzaakt door COVID-19 aan te pakken. Het gaat dus om een herstelprogramma.

Fauci waarschuwde voor een mogelijke toekomstige pandemie, maar niet voor COVID-19

StopWorldControl beweert dat de Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci de uitbraak van COVID-19 in 2017 voorspeld heeft. Volgens een factcheck van USA Today waarschuwde Fauci in 2017 niet voor het coronavirus SARS-CoV-2, maar had hij het over een "surprise infectious disease outbreak". Het was dus een hypothetische uitspraak, over eender welke mogelijke virusuitbraak. Tijdens een evenement aan de Universiteit van Georgetown over pandemieën stelde Fauci dat een infectieziekte tijdens de ambtstermijn van Trump mogelijk was, omdat ook president Obama met verschillende virusuitbraken te maken kreeg, zoals bijvoorbeeld het ebolavirus.

Bill Gates waarschuwde dat de wereld onvoldoende voorbereid is op mogelijke pandemieën

Ook Bill Gates zou in 2018 aangekondigd hebben “dat er een wereldwijde pandemie op komst was die 30 miljoen mensen zou kunnen uitroeien”. De website verwijst hiervoor naar een artikel van Business Insider, dat rapporteerde over een speech die Gates gaf op 27 april 2018 tijdens een seminarie voor het New England Journal of Medicine. In zijn speech stelde Gates dat de uitbraak van het ebolavirus aantoont dat we onvoldoende voorbereid zijn op mogelijke pandemieën in de toekomst. Ook hier gaat het niet om de uitbraak van een specifiek virus: zijn speech bevatte geen enkele directe verwijzing naar het coronavirus, laat staan naar ‘COVID-19’.

Volgens Africacheck kondigde Gates ook niet aan dat in de komende jaren een pandemie 30 miljoen mensen zou uitroeien. Dit cijfer komt uit een video van het Institute for Disease Modeling, dat simuleerde wat er zou gebeuren als er in 2018 een uitbraak zou geweest zijn van een dodelijke en besmettelijke ziekteverwekker zoals gebeurde in 1918 met de Spaanse griep. De simulatie toonde dat in slechts 6 maanden bijna 33 miljoen mensen over de hele wereld hieraan zouden kunnen sterven.

Simulaties van pandemieën zijn gebruikelijke medische denkoefeningen

In oktober 2019 voerde het Johns Hopkins Center for Health Security een vergelijkbare simulatie uit tijdens Event 201. Ook dit grijpt StopWorldControl aan om te stellen dat COVID-19 op voorhand gepland werd. Het uitvoeren van simulaties van hypothetische pandemieën is een oefening die al decennia door verschillende gezondheidsorganisaties uitgevoerd wordt, om beter voorbereid te zijn wanneer een echte pandemie uitbreekt.

Volgens Full Fact en FactCheck.org wordt op sociale media wel vaker gesuggereerd dat Event 201 een oefening zou zijn voor de uitbraak van COVID-19 van twee maanden later. In de simulatie wordt immers gebruik gemaakt van een coronavirus. Het gaat echter om een fictief virus. Coronavirussen zijn een brede groep van virussen die ziekten aan de luchtwegen veroorzaken, waarvan het eerste werd ontdekt in 1964. SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is hier slechts één type van.

Recent deden zich verschillende uitbraken van verschillende types coronavirussen voor, zoals bijvoorbeeld Sars-CoV-1 in 2004. Vandaar dat onderzoekers kozen om een fictief coronavirus, in plaats van een andere virusgroep te gebruiken voor hun model.

Het coronavirus ontstond waarschijnlijk eerst bij dieren

De website suggereert dat het virus werd ontwikkeld in een laboratorium in Wuhan en verwijst hiervoor naar de Chinese dokter Li Meng Yan. Dokter Yan maakte deze claim in een pre-print, een ontwerp van een wetenschappelijk artikel dat uiteindelijk niet gepubliceerd werd. Ze wees hierin op genetische kenmerken van SARS-CoV-2 die zouden aantonen dat het virus samengesteld werd in een lab. Maar volgens een factcheck van Science Feedback komen deze genetische kenmerken ook voor bij andere coronavirussen, zoals SARS-CoV-1, waarvan geweten is dat ze in de natuur ontstaan zijn.

Het is nog niet 100 procent zeker wat de exacte oorsprong van SARS-CoV-2 is. Het meest waarschijnlijke is dat het virus net zoals andere coronavirussen in de natuur ontstaan is en overgedragen werd van dier tot mens.

Amerikaanse regering investeerde in project dat verspreiding van dier op mens onderzocht

In 2015 zou Anthony Fauci 3,7 miljoen dollar hebben uitgegeven aan een lab in Wuhan om coronavirussen te laten ontwikkelen. De Amerikaanse regering gaf echter geen rechtstreekse subsidies aan het lab en al zeker niet om een nieuw coronavirus te ontwikkelen. Factchecks van Snopes en AFP leggen uit dat de Amerikaanse regering onder president Obama in 2014 3,7 miljoen dollar investeerde in een project van de non-profitorganisatie EcoHealth Alliance om onderzoek naar de verspreiding van coronavirussen van dier op mens te steunen. Een deel van dit bedrag, ongeveer 10%, ging naar het Instituut voor Virologie in Wuhan. Deze financiering voor onderzoek naar het coronavirus werd in april 2020 stopgezet door president Trump.

WHO vond aanwijzingen van mens-op-mensbesmetting

Verder beweert StopWorldControl dat de WHO “begin Januari 2020 verklaard heeft dat het nieuwe coronavirus niet van mens tot mens overdraagbaar is, waardoor er geen maatregelen genomen werden en de mensheid erdoor besmet raakte”.

De WHO heeft nooit beweerd dat het niet van mens op mens overdraagbaar is. Op 5 januari, in hun eerste persbericht daarover, werd gesteld dat er op basis van de voorlopige informatie – waarover ze beschikten via het Chinese onderzoeksteam – nog geen bewijs was van een significante overdracht van het virus van mens op mens.

In een persconferentie op 14 januari stelde de WHO dat bij: een beperkte overdracht van mens op mens achtten ze toen zeker mogelijk, en extra onderzoek was nodig om te weten hoe het virus overgedragen werd. Op 20 en 21 januari ging de WHO daarom op missie naar Wuhan, waarna geconcludeerd werd dat er inderdaad sprake is van overdracht van mens op mens.

Virussen en pandemieën zijn van alle tijden en populaire inspiratie voor sciencefiction

In de lijst haalt StopWorldControl enkele voorbeelden aan uit de wereld van de fictie, over coronavirussen of over virussen in het algemeen die de coronaviruspandemie voorspeld zouden hebben. Zo voorspelde volgens de website “een muzikant de pandemie in 2013”.

Het gaat om het nummer ‘Pandemic’ van de Amerikaanse rapper Dr. Creep. In het nummer is inderdaad sprake van een coronavirus, maar niet van het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Zoals al eerder opgemerkt, bestaan er meerdere soorten coronavirussen, waartoe naast SARS-CoV-2 nog andere typen virussen behoren. Ook in december 2012 was er sprake van een mogelijk nieuw type coronavirus, wat als inspiratie diende voor het nummer. Volgens de website zou Dr. Creep zelf beweren dat hij de huidige pandemie voorspeld heeft, maar de rapper ontkende dit op zijn Facebookpagina.

Ook sciencefictionfilms over een pandemie, zoals Contagion, worden vermeld. Opnieuw is er sprake van een virus, maar niet van een coronavirus, laat staan van SARS-CoV-2. Over Contagion gingen eerder al foutieve berichten rond op sociale media alsof de film pas in 2019 opgenomen werd, maar de film kwam al uit in 2011.

Boek dat coronacrisis ‘voorspelde’ verscheen in juni 2020

Een Nederlands boek getiteld “Coronacrisis” zou de pandemie dan weer in 2008 voorspeld hebben, maar op de website van de uitgever is te zien dat het boek pas in juni 2020 gepubliceerd werd. Het boek is het derde deel van een reeks waarvan het eerste boek in 2008 uitkwam en ‘De komst van de transitie’ heet.

Olympische openingsceremonie in Londen eerde de NHS

Zelfs de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen zou de pandemie voorspeld hebben: “tijdens de openingsshow van de Olympische Zomerspelen van 2012 werd een coronaviruspandemie voor de ogen van de hele wereld gespeeld”. De openingsceremonie had niets te maken met een coronaviruspandemie, maar was volgens de organisatoren een viering van de Britse geschiedenis en cultuur. Ziekenhuisbedden en verplegers maakten hiervan deel uit als eerbetoon aan de NHS, de nationale gezondheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk.

Rapport van Rockefeller Foundation gaat over hypothetische grieppandemie

Ten slotte verwijst StopWorldControl naar “een beroemd document van de Rockefeller Foundation waarin alles wat we nu zien gebeuren, letterlijk tot in detail wordt voorspeld”.

Het gaat om een rapport uit 2010 met als titel “Scenarios for the Future of Technology and International Development”, dat nagaat welke impact vier verschillende hypothetische scenario’s op de wereld zouden hebben. Eén daarvan is hoe men zou omgaan met een pandemie. In het rapport is geen sprake van een coronavirus: het pandemiescenario heeft betrekking op de griep. Het is ook geen “handboek voor totalitaire controle”, maar een onderzoek naar hoe de wereldbevolking en -leiders zouden kunnen reageren op een mogelijke pandemie.

Conclusie: dit is niet de eerste pandemie en SARS-CoV-2 is niet het enige (corona)virus

De huidige coronacrisis is niet de eerste pandemie waarmee de mens te maken kreeg en SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, is niet het enige of eerste type coronavirus waarmee de mens al in aanraking kwam. Coronavirussen zijn een brede groep van virussen met gemeenschappelijke kenmerken. De ziekte COVID-19 werd voor het eerst vastgesteld in december 2019, terwijl het eerste coronavirus ontdekt werd in de jaren 1960.

Virologen, epidemiologen en andere wetenschappers doen dan ook al langer onderzoek naar pandemieën en coronavirussen. Voor er sprake was van COVID-19, bestonden er al tal van gepatenteerde medische producten om andere virussen te bestrijden en werden er hypothetische pandemiesimulaties uitgevoerd om de impact van een mogelijke pandemie in te schatten. Ook in sciencefictionfilms en -boeken zijn virussen al jaren een populair thema.

 
Geraadpleegde Bronnen