Helpt een goede sfeer aan tafel tegen obesitas?

Als je niet alleen samen eet, maar het ook nog eens gezellig maakt aan tafel, heeft dat een positief effect op het gewicht van je kinderen. Dat blijkt uit een nieuwe studie in het Amerikaanse vakblad 'Pediatrics'.

16 oktober 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dokters en voedingsdeskundigen raden vaak aan om samen met je kinderen te eten op regelmatige tijdstippen. Volgens nieuw onderzoek is ook de manier waarop ouders en kinderen met elkaar omgaan belangrijk voor de gezondheid (1). Een groep Amerikaanse onderzoekers vroeg de families van 120 kinderen acht dagen lang een verslag te maken van hun maaltijden. Samen eten moest niet altijd, maar wel drie keer tijdens de periode van het onderzoek. De helft van de kinderen had te maken met overgewicht of obesitas, de andere helft had een normaal gewicht.

De interactie aan tafel werd in twee groepen verdeeld: enerzijds keek men naar de sfeer aan tafel, of de familieleden ervan genoten om samen aan tafel te zitten en of er ongemakkelijke stiltes waren. Anderzijds keek men of er gesproken werd over voedsel en gewicht en of de ouders controleerden wat en hoeveel de kinderen aten.

Uit de resultaten bleek dat bij er de kinderen met overgewicht minder communicatie en meer controlegedrag was aan tafel, terwijl de kinderen zonder overgewicht vaker dineerden in een warme, open sfeer. Ze kregen meer positieve aanmoedigingen terwijl de zwaardere kinderen meer negatieve druk ondervonden. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In dit onderzoek heeft men een groep kinderen met een gemiddelde leeftijd van 9 jaar en hun ouders onderzocht. Meer dan de helft van de families hadden een heel laag inkomen. Bij de helft van de ouders was de middelbare school de hoogste opleiding. De resultaten zijn hierdoor niet automatisch geldig voor andere groepen mensen.

In deze studie heeft men op hetzelfde moment het gewicht van de kinderen gemeten en onderzocht hoe de sfeer was aan tafel tijdens maaltijden. Dit wordt een cross-sectionele studie genoemd. Dergelijke studies kunnen niet bewijzen dat een slechtere sfeer de oorzaak is van overgewicht. Wel toont deze studie een samenhang aan: bij kinderen met overgewicht of obesitas is de sfeer aan tafel minder positief dan bij kinderen met een gezond gewicht. Waar dit door komt moet nog verder worden onderzocht.

De resultaten zijn gecorrigeerd voor een aantal verstorende factoren: leeftijd, geslacht en ras. Andere belangrijke factoren voor het hebben van overgewicht zoals eet- en beweeggewoonten waren niet meegenomen. Dit maakt de conclusie van de studie zwakker. 

Conclusie

De studie kan geen oorzakelijk verband aantonen en dus is het niet zeker dat een betere sfeer aan tafel obesitas tegengaat.

Geraadpleegde Bronnen
  • 1. Berge JM, Rowley S, Trofholz A et al. Childhood Obesity and Interpersonal Dynamics During Family Meals. Pediatrics 2014; 134: 923-32. DOI: 10.1542/peds.2014-1936

Cebam

 
Lees ook...
13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

aug. 2020

Studie uit 2004 toont niet aan dat chloroquine COVID-19 geneest

mrt. 2023

Vooralsnog geen verbod op mRNA-vaccins in Amerikaanse staten North Dakota en Idaho