Helpt groene thee tegen obesitas?

Dat groene thee zou helpen tegen obesitas is niet nieuw. Onderzoekers menen ontdekt te hebben hoe dat komt.

13 mei 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Over het mogelijk werkingsmechanisme van groene thee op het gewicht circuleren heel wat hypotheses. Een van de meest recente is dat thee een positieve invloed zou hebben op de darmflora. Een gezonde darmflora zou via opeenvolgende reacties de kans op obesitas verkleinen. En dat is precies wat wetenschappers onderzocht hebben in een nieuwe studie bij muizen. De mannelijke muizen werden hiervoor in eerste instantie ingedeeld in 2 groepen. De ene groep volgde een vetarm dieet en de andere een vetrijk dieet. In beide groepen kreeg de helft van de muizen groene thee-extracten toegediend. De hoeveelheid kwam omgerekend overeen met 10 koppen bij de mens. Bij aanvang en na 8 weken werden verschillende parameters bekeken zoals het gewicht, de samenstelling van de darmflora, de ontstekingsgraad in de darmen en de rest van het lichaam.

Uit de resultaten bleek dat groene thee leidde tot minder gewichtstoename bij de muizen die een vetrijk dieet volgden. Ook hadden deze muizen minder last van chronische laaggradige ontsteking en minder insulineresistentie, factoren die verbonden zijn met obesitas. Tot slot had de groene thee ook een invloed op de darmflora.

De onderzoekers stellen dat deze wijziging in de darmflora de sleutel is tot de andere positieve effecten en zien hierin een bevestiging van hun hypothese (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er is al heel wat onderzoek verricht naar de effecten van groene thee op het gewicht. Vooral de resultaten van dierproeven zijn veelbelovend en wijzen op een positief effect. Ook deze nieuwe studie toont dit aan. Dat de onderzoekers het mogelijk werkingsmechanisme ontrafeld zouden hebben, lijkt een bevestiging van de positieve effecten.

Toch moeten we voorzichtig omspringen met resultaten van dierproeven. Dat deze resulaten niet zomaar kunnen toegepast worden op mensen blijkt uit twee review-studies van het onderzoek bij mensen. In een Cochrane review van 2012 stellen de auteurs dat groene thee mogelijk een positief effect kan hebben op overgewicht of obesitas, maar dat dit effect dermate klein is dat het eigenlijk geen verschil maakt (2). In een meer recente review (3) komen de auteurs tot de conclusie dat de effecten niet eenduidig zijn. Enerzijds heb je studies die wijzen op een klein positief effect, anderzijds heb je studies waaruit blijkt dat groene thee geen enkel effect heeft.

Conclusie

Groene thee is een energiearme drank die thuishoort in een gezonde voeding. Of groene thee daadwerkelijk helpt tegen obesitas, kan niet overtuigend aangetoond worden.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Dey, P., Sasaki, G. Y., Wei, P., Li, J., Wang, L., Zhu, J., ... & Bruno, R. S. (2019). Green tea extract prevents obesity in male mice by alleviating gut dysbiosis in association with improved int
  • (2) Jurgens, T. M., Whelan, A. M., Killian, L., Doucette, S., Kirk, S., & Foy, E. (2012). Green tea for weight loss and weight maintenance in overweight or obese adults. Cochrane database of systemati
  • (3) Rothenberg, D., Zhou, C., & Zhang, L. (2018). A review on the weight-loss effects of oxidized tea polyphenols. Molecules, 23(5), 1176.

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19