Hoe meer meisjes op school, hoe groter het risico op eetstoornissen?

Scholen waarvan driekwart van de leerlingen meisjes zijn, hebben dubbel zoveel meisjes met eetstoornissen dan scholen met slechts een kwart meisjes. Ook hoogopgeleide ouders verhogen het risico.

22 april 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het is al langer bekend dat meisjes beduidend meer risico lopen op eetstoornissen, zoals anorexia en boulimie, dan jongens. Ook is geweten dat hoogopgeleide ouders dit risico doen toenemen. Zweedse onderzoekers wilden weten in hoeverre scholen een impact hebben, want in sommige scholen zijn opvallend meer gevallen van anorexia en boulimie dan in andere. Daartoe verzamelden ze gegevens van 55.059 tienermeisjes die school lopen in secundaire scholen in Stockholm (1). Ze linkten informatie over deze meisjes met informatie over de ouders (hun opleiding) en de school (percentage jongens en meisjes). Van alle meisjes in de studie had 2,4% een eetstoornis, gediagnosticeerd in een kliniek voor eetstoornissen. De verdeling van deze meisjes over de diverse scholen bracht aan het licht dat de kans op een eetstoornis procentueel groter was in scholen met meer meisjes. Voor iedere 10% meer meisjes op school steeg het individuele risico op eetstoornis met iets meer dan 10%. Wanneer een meisje hoogopgeleide ouders had, steeg het risico op een eetstoornis eveneens met 10%. De kans op een eetstoornis was het laagst in scholen met een minderheid aan meisjes (25%) en waar veel meisjes lager opgeleide ouders hebben. De kans was dubbel zo groot op scholen met driekwart meisjes en veel ouders met een hoge opleiding. Dit is de eerste studie die een verklaring zoekt waarom in sommige scholen eetstoornissen frequenter voorkomen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie biedt wat meer inzicht in de verdeling van eetstoornissen in secundaire scholen in Zweden, maar het blijft gissen naar de mechanismen die dit kunnen verklaren. Speelt de onderlinge concurrentie bij meisjes meer wanneer er meer meisjes zijn? Is er een grotere groepsdruk om zoveel mogelijk het ideaalbeeld te benaderen? Leggen hoogopgeleide ouders meer druk op hun dochters? Liggen de verwachtingen van deze ouders hoger? Misschien zijn hoger opgeleide ouders ook sneller gealarmeerd en zoeken ze sneller medisch advies wanneer ze eetstoornissen vermoeden?

De oorzaken van eetstoornissen, zoals anorexia, zijn complex. Naast factoren als school, ouders en vriendinnen, spelen ook een genetische component en de persoonlijkheid van het meisje mee. Meisjes met neiging tot perfectionisme slaan eerder door in eetstoornissen. De omgeving geeft soms net dat duwtje te veel.

Conclusie

In secundaire scholen met overwegend meisjes en leerlingen van hoogopgeleide ouders is het risico op eetstoornissen, zoals anorexia en boulimie, groter. Een verklaring voor dit fenomeen kan deze nieuwe Zweedse studie echter niet geven.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

sep. 2022

Apenpokken zijn geen waterpokken

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden