Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

In de groep 18 tot 64 jarigen zijn in verhouding minder gevaccineerden en geboosterden op intensieve zorg dan ongevaccineerden.

Geboosterden zijn altijd het beste beschermd tegen corona. Ze raken minder vaak in het ziekenhuis, op intensieve zorg of in het mortuarium.

Uit het rapport blijkt dat er in verhouding inderdaad meer besmettingen waren bij gevaccineerden, al gaat het enkel om vastgestelde gevallen.

Vaccins beschermen vooral tegen ernstige ziekte en overlijden, minder tegen besmetting.

65-plussers die alleen de basisvaccins hadden, maar niet de booster, lopen meer risico op hospitalisatie.


Een artikel van P-Magazine van 25 maart doet “merkwaardige vaststellingen” over de wekelijkse update van Sciensano metCOVID-19-gegevens. In het artikel staan 3 beweringen die we hieronder factchecken:

  • In de groep 18 tot 64 jaar belanden verhoudingsgewijs evenveel niet-gevaccineerden, volledig gevaccineerden als geboosterden op die afdeling.
  • Gevaccineerden worden verhoudingsgewijs meer besmet dan niet-gevaccineerden
  • 65-plussers die alleen de twee basisvaccins hebben, zouden ook vaker in het ziekenhuis terechtkomen dan ongevaccineerden.
Verhoudingsgewijs minder gevaccineerden en geboosterden op intensieve zorg

P-Magazine baseert zich op het weekrapport van 25 maart van Sciensano. Het stelt dat uit de cijfers hiervan blijkt dat er verhoudingsgewijs evenveel niet-gevaccineerden, basisgevaccineerden en geboosterden op intensieve zorg liggen in de leeftijdsgroep van 18 tot 64 jaar.

Dat klopt niet. Volgens het rapport lagen verhoudingsgewijs minder gevaccineerden op intensieve zorgen. De cijfers zijn lager zowel voor mensen die de booster wél als voor de mensen die de booster níet gehad hebben. Ongevaccineerden liggen dus verhoudingsgewijs het meest op intensieve zorg, ook volgens het rapport van 28 maart.

Per honderdduizend lagen basisgevaccineerden in die leeftijdsgroep 47% minder vaak op intensieve zorgen dan niet-gevaccineerden en lagen geboosterden 36% minder vaak op intensieve zorgen dan niet-gevaccineerden.

 

Gevaccineerden werden inderdaad meer besmet

Uit het aantal bevestigde COVID-19 besmettingen van de laatste 14 dagen blijkt dat gevaccineerde mensen nu verhoudingsgewijs vaker opduiken in de cijfers van de besmettingen dan ongevaccineerde mensen. Dat geldt zowel voor de mensen die alleen de basisvaccins hebben gehad als voor de mensen die ook geboosterd zijn en gaat op voor bijna elke leeftijdsgroep. Omdat de groepen die vergeleken worden een zeer ongelijke grote hebben, zijn de schattingen wel minder betrouwbaar.

Daarbij gaat het natuurlijk wel altijd om vastgestelde besmettingen. Mensen laten zich minder testen dan voorheen omdat het Covid Safe Ticket sinds 7 maart geen rol meer speelt. Mensen die geen enkel vaccin hebben genomen, zijn mogelijks minder geneigd om zich te laten testen wanneer ze symptomen vertonen. Dat bleek althans uit een Nederlands panelonderzoek waar naar voor kwam dat ongevaccineerden zich het minst lieten testen.

Ongevaccineerden bouwden bovendien een soort natuurlijke immuniteit op door een besmetting in de afgelopen maanden. Recent onderzoek wijst er daarentegen op dat wie gevaccineerd is en corona krijgt minder besmettelijk is dan ongevaccineerden met corona.

 

Vaccins beschermen vooral tegen symptomen

Uit een eerder artikel van Factcheck Vlaanderen blijkt dat de vaccins wel degelijk beschermen tegen besmetting. Ook wanneer die asymptomatisch is en je dus geen symptomen van corona vertoont. Maar de bestaande coronavaccins beschermen in de eerste plaats tegen ernstige ziekte en overlijden.

Volgens een recente studie in The New England Journal of Medicine zouden de bestaande vaccins de eerste maanden ook tegen besmetting met de Omikron-variant bescherming bieden. Die bescherming is wel altijd minder dan tegen delta. Gedurende de maanden na de vaccinatie daalt de bescherming weer. Een boostervaccin krikt die bescherming weer op, maar dat duurt in sommige gevallen ongeveer een maand. Een vaccins “belooft” dus niet zo gek veel bescherming tegen “besmetting”. Wel bestrijdt een vaccin de symptomen. Je wordt minder ernstig ziek.

Basisgevaccineerde 65-plussers hebben een zwakkere gezondheid

65-plussers, met alleen de basisvaccins, dus zonder booster, werden inderdaad vaker gehospitaliseerd dan hun ongevaccineerde leeftijdsgenoten. 65-plussers die wel een booster hebben, zijn het minst vertegenwoordigd in de ziekenhuisopnames.

In een telefoongesprek met factcheck.vlaanderen zei professor Steven Van Gucht dat het verschil in de cijfers komt doordat het om heel verschillende groepen gaat, die je eigenlijk moeilijk kunt vergelijken.

De 65-plussers die zich niet lieten vaccineren, hadden van zichzelf het gevoel dat ze gezond genoeg waren om corona te overleven. Het zouden dus vooral sterke mensen zijn. Het zijn ook vrijwel zeker geen mensen uit woonzorgcentra want bijna alle mensen in zorgcentra hebben de basisvaccins gekregen. 

De mensen die ervoor kozen om zich na hun basisvaccinatie niet te laten boosteren, zijn wel vaker mensen uit woonzorgcentra. Bovendien gaat het vaker om mensen die vrij veel last van hun eerste basisvaccinaties. Dat is vaak de reden waarom ze de booster niet meer willen. Het gaat dus vaak om wat zwakkere mensen.

Vaccins en vooral boosters blijven beschermen tegen ziekte

De huidige coronastrategie richt zich er vooral op de druk op de zorg onder controle te houden. Het aantal mensen dat gehospitaliseerd wordt of op intensieve zorgen belandt, is daarin belangrijk.

In alle leeftijdsgroepen werden geboosterden in verhouding minder gehospitaliseerd en kwamen ze minder op intensieve zorgen terecht. In alle leeftijdsgroepen stierven er verhoudingsgewijs minder geboosterden. Enkel in de leeftijdsgroep van 65 tot 84 jaar stierven er meer basisgevaccineerden zonder booster dan niet-gevaccineerden. De basisvaccins bieden over het algemeen nog bescherming, maar in mindere mate dan boosters.