Is alcohol minder schadelijk voor vrouwen dan voor mannen?

Een nieuw onderzoek inzake alcoholgebruik bij mannen en vrouwen van middelbare leeftijd toont aan dat stevig drinken het meest schadelijk is voor mannen. Geheugen en snelheid van denken houden beter stand bij de vrouwen.

28 januari 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Wat weten we hierover?

Een Britse studie onderzocht bij ruim 10.000 mensen het effect van alcohol op het geheugen en op andere intellectuele vaardigheden. Mannen tussen 35 en 55 jaar die gedurende 10 jaar meer dan 3 consumpties per dag dronken liepen in hun later leven een verhoogd risico op problemen.

Het onderzoek werd uitgevoerd bij Britse ambtenaren die meer dan 20 jaar gevolgd werden (1). Op drie tijdstippen tussen 1987 en 1997 moesten ze een vragenlijst invullen betreffende hun alcoholgebruik. Tussen 2002 en 2009 ondergingen ze drie keer een reeks intelligentietesten. Mannen die gerapporteerd hadden dat ze dagelijks meer dan 3 glazen bier of wijn dronken, scoorden minder goed op de testen dan zij die minder dronken. Bij vrouwen werd dit effect niet gezien. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het feit dat men zich voor het meten van het alcoholgebruik baseerde op wat mensen zich daarvan herinneren en wat ze bereid zijn hierover toe te geven, zet aan tot voorzichtigheid bij het beoordelen van de studie. De proefpersonen verschillen onderling ongetwijfeld ook in veel meer dan enkel hun alcoholgebruik. Misschien is hun rookgedrag veranderd, hebben ze andere ziektes ontwikkeld of moesten ze medicijnen gaan innemen, alle factoren die een effect kunnen hebben op de intelligentietesten.

Sommige experten schreven het verschillend effect van alcohol bij mannen en vrouwen in deze studie toe aan een beschermend effect van vrouwelijke hormonen. Ze gaan hierbij een grote stap te ver. De beperkingen in de wijze waarop de studie opgezet werd, maakt dat het gevonden verschil louter toevallig kan zijn. Het kan ook het gevolg zijn van andere factoren die niet rechtstreeks met het geslacht te maken hebben. Het is niet uitgesloten dat mannen en vrouwen al dan niet bewust in verschillende mate hun werkelijk alcohol gebruik onder- of overschatten. Het is ook mogelijk dat ze in verschillende mate bereid zijn hun werkelijk alcoholgebruik correct te rapporteren.  

Conclusie

Studies die het langetermijneffect van alcohol (of van voeding in het algemeen) op de gezondheid nagaan, moeten steeds met de nodige voorzichtigheid beoordeeld worden. Dat geldt ook voor deze studie. Alleen al door de methodes die ze hanteert, laat ze niet toe om er betrouwbare besluiten uit te trekken. Of alcohol voor vrouwen minder schadelijk is dan voor mannen leert ze ons niet.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Sabia S, Elbaz A, Britton A, Bell S, Dugravot A, Shipley M, Kivimaki M, Singh-Manoux A. Alcohol consumption and cognitive decline in early old age. Neurology. 2014 Jan 15.

Cebam

 
Lees ook...
mei 2020

Flesjes alcoholgel kunnen niet ontploffen in een warme auto

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

apr. 2023

Geen bewijs dat vrouw bijna stierf na beet van huisspin