Is coaching door Tabakstop 10 keer meer succesvol dan zelf stoppen?

Na een coaching door de tabakologen van Tabakstop is bijna de helft van de mensen gestopt met roken, en een jaar later is nog altijd een derde van hen rookvrij. Dat cijfer is tien keer hoger dan de slaagkansen van wie het op eigen houtje probeert.

21 augustus 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Na een coaching door de tabakologen van Tabakstop is bijna de helft van de mensen gestopt met roken, en een jaar later is nog altijd een derde van hen rookvrij. Dat cijfer is tien keer hoger dan de slaagkansen van wie het op eigen houtje probeert.

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws komt van het project ‘de persoonlijke coach’ van Tabakstop van de Stichting tegen Kanker. Het omvat telefonische begeleiding aan rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen door een tabakoloog. Dit is een gezondheidsprofessional gespecialiseerd in hulp bij tabaksontwenning. Er vinden 6 tot 8 telefonische contacten plaats van 15 tot 20 minuten.

In het rapport staat dat het aantal rokers dat zonder hulp van buitenaf is gestopt op 3 tot 5 procent ligt. Met persoonlijke coaching zou dit oplopen tot 45%.

In de periode tussen mei 2007 en mei 2015 schreven ruim 4000 mensen zich in voor deze begeleiding. Dit waren meestal volwassenen tussen de 35 en 65 jaar oud. Zes maanden na de coaching was 34 tot 39% van de rokers gestopt. Na 1 jaar was dit tussen de 30 en 37%. Het succespercentage was hoger bij mensen die een rookstophulpmiddel gebruikten zoals medicatie of nicotinevervangers en ook bij mensen die ten minste 6 contacten hadden gehad met de coach.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het rapport beschrijft de groep mensen die zich inschreef voor deze begeleiding en de resultaten ervan. Na 6 en 12 maanden werden de deelnemers gevraagd of ze nog rookten.

De resultaten van dit rapport zijn bemoedigend, maar moeten enigzins gerelativeerd worden. Zo waren de deelnemers gemotiveerd om te stoppen met roken, de resultaten gelden dus niet voor alle rokers.

Verder houden niet alle resultaten rekening met de uitvallers. Zo waren er in totaal 4182 inschrijvingen voor de coaching. Hiervan hebben 3308 hun begeleidingstraject afgerond. Van 1497 weten we dat ze zijn gestopt met roken, dit is 45% van diegenen die hun traject hebben afgesloten, maar het is 36% van het aantal dat zich had aangemeld. Het slaagpercentage na 6 en 12 maanden was berekend op basis van alle inschrijvingen, wat een realistischer beeld geeft.

Of de mensen wel of niet zijn gestopt werd vastgesteld aan de hand van zelfrapportage. Dit kan het slaagpercentage overschatten.

Tot slot onderzocht deze studie niet hoeveel mensen succesvol zijn gestopt zonder hulp. Omdat het dus niet duidelijk is dat dit in een vergelijkbare populatie is gedaan (namelijk rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen), kan men het resultaat van de coaching niet direct vergelijken met het slaagpercentage van 3 tot 5.

Kortom, deze studie bevestigt niet dat de coaching 10 maal meer succesvol is om rokers te doen stoppen. De cijfers laten zien dat van de mensen die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken en die hun begeleiding afmaken (al dan niet met hulpmiddel) 45% zelf aangeven dat ze zijn gestopt met roken. Hoewel het werkelijk effect waarschijnlijk lager ligt, is dit toch zeer goed nieuws.

Conclusie

Op basis van deze studie kunnen we besluiten dat persoonlijke coaching mensen die willen stoppen met roken helpt om daadwerkelijk te stoppen, maar niet dat deze coaching 10 maal effectiever is dan stoppen zonder hulp.

Geraadpleegde Bronnen
  • Tabakstop. Verslag persoonlijke coachings (periode 01/05/2007 tot 01/05/2015). Brussel, Stichting tegen Kanker, 2015. http://www.kanker.be/sites/default/files/NL_Verslag_PA_counseling_finale%20versie%

Cebam

 
Lees ook...
jul. 2022

Het is mogelijk dat jaarlijks 14.000 Belgen sterven door tabak, maar exact cijfer onbekend

feb. 2021

Fout in De Zevende Dag: vaccins zorgen niet voor hoge sterftecijfers in Israël.

8 jun.

Ja, er staat een stop op uitbreiding van bestaande woonzorgcentra tot 2025

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’