Is een open werkplek gezonder voor werknemers?

Landschapskantoren: voor de één heerlijk helder en voor de ander overdonderend open. Maar wat zijn de effecten op onze gezondheid? Volgens een nieuwe studie biedt het vooral voordelen.

24 augustus 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers bestudeerden 231 overheidsmedewerkers die werkten in verschillende omstandigheden (1). Het type werkplek werd in 3 categorieën onderverdeeld: een volledig afgesloten ruimte, een (met hoge muren) afgescheiden werkplek en een open ruimte (geen of lage scheiding). Aan de werknemers werd gevraagd een vragenlijst in te vullen en gedurende 3 werkdagen en 2 nachten een hartslag- en activiteitenmonitor op hun borst te dragen. Ook kregen ze ieder uur van de werkdag via hun smartphone vragen over hun welbevinden en gemoedstoestand. Op basis van een afsluitende vragenlijst werd hun stressniveau onderzocht. 

Werken in een open ruimte maakte de deelnemers 31,83% fysiek actiever dan diegenen in de gesloten ruimte. Ook de werknemers in de afgescheiden werkplek waren 20,16% actiever dan de personen in een gesloten kantoor. De werknemers in de open ruimte gaven aan zich minder gestresseerd te voelen, wat overeenkwam met een lager gemeten stressniveau (hogere hartslagvariabiliteit) buiten de werkomgeving. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers zijn zelf terecht voorzichtig in hun besluiten. Werken in een open ruimte kan voordelig zijn voor de gezondheid, maar op dit moment is er weinig bewijs over hoe dit juist gelinkt is aan elkaar. Veel hangt af van de organisatie van een open kantoor: zitten mensen dicht op elkaar, moeten ze vaak telefoneren, wordt er veel gepraat, enz. Al deze factoren kunnen het stressniveau en de activiteitsgraad van de werknemers beïnvloeden.

Deze studie werd niet opgezet om een oorzaak-gevolg-relatie te achterhalen. Mogelijk zijn werknemers in een open ruimte actiever door de aard van hun job en is deze sowieso minder stressvol. De deelname was ook vrijwillig, wat het resultaat zeker kan beïnvloeden. Het kan goed zijn dat de vrijwilligers een lagere werkdruk hadden en dus meer tijd om deel te nemen.

Een andere belangrijke beperking is de duur van de studie. De werknemers werden slechts gedurende 3 opeenvolgende dagen gevolgd, wat de kans op beïnvloeding door andere factoren zeer groot maakt.

Dat er een verband is tussen werk en gezondheid, staat vast. Werknemers zijn de ruggengraat van een onderneming: als ze gezond zijn, presteren ze vanzelf beter. Maar omgekeerd geldt hetzelfde: een aangename werksfeer komt het welzijn van de werknemers ten goede. De website van het Vlaams Instituut Gezond Leven biedt ondersteuning aan ondernemingen en inspireert om de gezondheid van medewerkers een boost te geven.

Conclusie

Deze studie kan niet bewijzen dat een open werkomgeving in direct verband staat met een betere gezondheid en lager stressniveau. De resultaten kunnen puur toeval zijn. 

Geraadpleegde Bronnen

Sanne Boonen

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’