Is elektromagnetische smog dan toch onschuldig?

Het is haast onmogelijk geworden om niet in contact te komen met elektromagnetische straling afkomstig van gsm's, wifi routers, laptops, elektriciteitskabels en dergelijke. Geen probleem, zegt een nieuw onderzoek: deze smog is niet schadelijk.

23 december 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Bezorgdheid om de effecten van elektromagnetische smog op de gezondheid bestaat al verschillende decennia. Over de wijze waarop magnetische velden, waarmee we voortdurend in aanraking komen in onze omgeving, de gezondheid zouden kunnen schaden, bestaat volgende hypothese. De velden zouden chemische reacties in ons lichaam kunnen verstoren waarbij tijdelijk geladen deeltjes (radicalen) gevormd worden. Radicalen hebben een elektron te veel of te weinig, waardoor ze onstabiel zijn en onder invloed van enzymes overgaan naar een stabielere toestand.

Onderzoekers testten deze hypothese in een laboratoriumproef. Ze onderzochten chemische reacties waarbij radicalen gevormd worden in menselijke cellen in een proefbuis en lieten daar elektromagnetische stralen van verschillende sterktes op los. De chemische processen die hier bestudeerd werden, spelen een essentiële rol bij de energiehuishouding, DNA-herstel en sterfte van een cel.

De onderzoekers stelden vast dat elektromagnetische stralen met wisselende sterkte geen enkel effect hadden op de vorming van radicalen noch op het eindproduct van de diverse chemische reacties (1). Daarop besloten ze dat de hypothese dat elektrosmog biologische processen verstoort waarschijnlijk niet juist is.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie bevestigt wat ander onderzoek op dit terrein al aantoonde: elektromagnetische velden, waarmee we dagelijks in contact komen, hebben waarschijnlijk geen effect op enzymatische reacties in ons lichaam.

In 2002 werden laagfrequente elektromagnetische velden nog als 'mogelijk kankerverwekkend' omschreven door het internationaal kankeronderzoek (International Agency for Reseach on Cancer). Maar later werd deze formulering weer ingetrokken, omdat opeenvolgende studies geen aanwijzingen geven in die richting. Deze studie is de zoveelste die dit bevestigt.

Conclusie

Nieuw onderzoek komt tot de conclusie dat contact met elektrosmog waarschijnlijk onschadelijk is, omdat chemische reacties in menselijke cellen ongemoeid blijven in aanwezigheid van elektromagnetische stralen. Althans in een laboratoriumproef.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jun. 2021

Hoe maak je fake news? Je haalt beelden uit hun context en je vergeet wat een dokter echt zei over armen die magnetisch worden van vaccins.

jul. 2021

Géén bewijs voor grafeenoxide in de coronavaccins (en nee, je arm wordt daar dus niet magnetisch van)

4 jul.

Nee, je kan geen ei koken door het tussen twee gsm’s te plaatsen