Is intiem zoenen gezond?

Verschillende kranten en websites berichtten dat intiem zoenen gezond is, omdat er veel bacteriën worden uitgewisseld. Je weerstand zou sterker worden. Klopt dat ook?

18 november 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Nederlandse onderzoekers analyseerden de mondflora (de bacteriën die in de mond leven) bij 21 koppels, waarvan twee holebikoppels. Dat deden ze door speekselstalen te verzamelen, gecollecteerd uit tongschraapsel voor en na een tongzoen van 10 seconden (1). Aan dezelfde koppels werd gevraagd hoe vaak ze kussen en hoeveel tijd er verstreken was sinds hun laatste tongzoen.

De onderzoekers berekenden hoeveel bacteriën van de ene mond naar de andere overgaan tijdens een intieme kus. Ze schatten dat per 10 seconden durende zoen ongeveer 80 miljoen bacteriën van eigenaar verwisselen. En ook dat de samenstelling van de mondflora van koppels meer gelijkenissen vertoont in vergelijking met de mondflora van mensen die niets met elkaar te maken hebben. Hoe vaak en hoe intens de koppels kussen, heeft amper invloed op de bacteriën die op de tong leven: de gelijkenissen bij koppels zijn er altijd. Daarentegen wisselt de bacteriële samenstelling in het speeksel wel in functie van het aantal zoenen. Koppels die vaak tongzoenen vertonen meer overeenkomsten in de bacteriële flora van het speeksel dan koppels die weinig tongzoenen.

De onderzoekers concluderen dat de mondflora bij koppels veel gelijkenissen vertoont. De bacteriën die op de tong leven zijn min of meer constant, terwijl de bacteriën die in het speeksel leven, nog meer gelijkenissen vertonen bij veel zoenende partners.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek vindt overeenkomsten in de samenstelling van de mondflora bij koppels. Ook schatten ze dat zo'n 80 miljoen bacteriën getransfereerd worden tijdens een tongzoen.

Of deze overeenkomst of het uitwisselen van mondflora enige betekenis heeft, op de weerstand of de gezondheid bijvoorbeeld, is nergens aangetoond.

Intiem zoenen kan leuk zijn, maar of het ook gezond is, is nog steeds een vraagteken.

Conclusie

Onderzoekers vinden gelijkenissen in de samenstelling van de mondflora bij koppels. Per 10 seconden durende intieme zoen zouden zo'n 80 miljoen bacteriën van eigenaar wisselen. Of dit enige implicaties heeft voor de gezondheid, werd niet onderzocht.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie

mei 2020

Is een glaasje alcohol per dag gezond?

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen