Is kwakkel weer gevaarlijker dan grote hitte?

Koude lijkt meer slachtoffers te maken dan hitte. Tenminste, in een groot aantal landen waar Antonio Gasparrini e.a. onderzoek deden. Ze publiceerden hun bevindingen in een medisch vakblad.

26 mei 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van 15 universiteiten brachten gegevens samen uit 13 landen over temperatuur en sterftecijfers in de periode 1985 tot 2012. Ze wilden nagaan welke temperaturen het dodelijkst zijn. De landen waarvoor de temperatuurgegevens verzameld werden, zijn Australië, Brazilië, Canada, China, Italië, Japan, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In totaal werden bijna 75.000.000 doden geteld.

De temperatuurgegevens werden in percentielen verdeeld, waarbij temperaturen onder percentiel 2,5 en boven percentiel 97,5 als extreem werden beschouwd. De onderzoekers analyseerden vervolgens hoeveel doden er vielen bij welke temperatuur en kwamen tot de bevinding dat er 20 keer meer mensen sterven bij koud weer dan bij warm weer (1). Voor ieder deelnemend land werd de optimale temperatuur bepaald, voor het Verenigd Koninkrijk varieerde dit bijvoorbeeld tussen 15,9 en 19,5 graden Celsius.

De onderzoekers suggereerden dat koud weer mogelijk meer belastend is voor het afweersysteem en de bloedsomloop.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat hier om pure berekeningen die geen rekening houden met factoren als pollutie, voeding, leeftijd, inkomensklasse, enzovoort. Dat er meer doden vallen bij kwakkel weer is geen verrassing, omdat in de deelnemende landen extreme temperaturen minder vaak voorkomen. Het is logisch dat er meer mensen sterven bij matige temperaturen wanneer die overheersen. De onderzoekers bepalen zelf wat extreme temperaturen zijn.

Conclusie

Er zouden meer mensen sterven tijdens periodes van kwakkel weer dan bij extreme hitte en koude. Logisch, vermits de landen die bij deze studie betrokken waren veel meer dagen hebben met matige temperaturen.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2023

Bedenkelijke Australische publicatie gaat opnieuw rond op sociale media

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19