Is light kaas wel of niet gezonder dan gewone kaas?

Algemeen wordt aangeraden om magere kaas te verkiezen boven vette kaas. Uit een nieuwe Deense studie blijkt echter dat wie magere kaas eet niet beter af is dan wie vette kaas eet.

19 oktober 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In deze studie, deels gesponsord door de zuivelindustrie, zijn de onderzoekers nagegaan of light kaas beter is dan de klassieke, vette kaas. Omdat light kaas minder (verzadigd) vet bevat dan gewone kaas, verwacht men dat light kaas, in vergelijking met vette kaas, een positieve invloed zal hebben op onze cholesterol en andere parameters voor hart- en vaatziekten. Om dit te onderzoeken werden 139 proefpersonen ingedeeld in 3 groepen. De eerste groep diende gedurende 12 weken elke dag 64 tot 112 gram vette kaas te eten. De tweede groep at elke dag dezelfde hoeveelheid light kaas. De laatste groep at in plaats van kaas boterhammen met confituur. Voor de rest dienden de deelnemers hun voedingsgewoonten niet te veranderen. Bij het begin en na 12 weken werden allerlei parameters bepaald waaronder lichaamsgewicht, vetpercentage, goede (HDL) en slechte (LDL) cholesterol, bloedvetten of triglyceriden en bloeddruk. De deelnemers dienden ook tweemaal een dagboekje bij te houden dat berekend werd.

Na 12 weken waren de meeste parameters amper gewijzigd. Het lichaamsgewicht was stabiel gebleven. Ook was er slechts een zeer klein verschil te zien in totale cholesterol, goede en slechte cholesterol en de andere parameters. Hierdoor was er ook geen verschil merkbaar tussen de groep die magere kaas en de groep die vette kaas at.

Op basis van deze resultaten besluiten de onderzoekers dat vette kaas een plaats verdient in een gezonde voeding en het niet nodig is om deze te vervangen door magere kaas (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er bestaat al langer discussie of kaas, mager of vet, ons risico op hart- en vaatziekten doet stijgen. Verschillende onderzoeken, zowel observationele als interventie-onderzoeken, tonen aan dat kaas niet hetzelfde negatief effect heeft op de verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals onze cholesterol) als boter. Beiden zijn nochtans een bron van verzadigde vetten. Er circuleren verschillende hypotheses om het verschil te verklaren zoals de aanwezigheid van positieve, hartbeschermende stoffen in kaas of de minder goede opneembaarheid van vetten uit kaas (2). Geen enkele hypothese is al voldoende onderbouwd. Meer onderzoek is nodig om uitsluitsel te geven.

Het aantal onderzoeken waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen magere en vette kaas is kleiner, maar algemeen kan gesteld worden dat het momenteel niet duidelijk is of magere kaas beter is dan vette kaas (3). Dit blijkt ook uit deze nieuwe studie. Belangrijk aandachtspunt is dat de meeste interventiestudies enkel kijken naar het effect op korte termijn. In deze studie ging het over een periode van 3 maanden.

Daarnaast werd in deze studie geen rekening gehouden met de algemene voedingsgewoonten van de deelnemers. Dit kan een invloed gehad hebben op de resultaten. Het is namelijk ook belangrijk na te gaan wat door wat vervangen wordt. Indien zuivelvet vervangen wordt door plantaardig vet, dan zal het risico op hart- en vaatziekten duidelijk dalen. Wordt zuivelvet vervangen door ander dierlijk vet (afkomstig van vlees), dan zal het risico op hart- en vaatziekten stijgen (4).

Conclusie

Over het effect van kaas, vet of mager, op ons risico op hart- en vaatziekten is het laatste woord nog niet gezegd. Mogelijk maakt het niet uit of je kiest voor magere of vette kaas. Belangrijker is het totaalplaatje, nl. wat je allemaal eet op een dag.

(2) de Goede, J., Geleijnse, J. M., Ding, E. L., & Soedamah-Muthu, S. S. (2015). Effect of cheese consumption on blood lipids: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Nutrition reviews, 73(5), 259-275.

(3) Mozaffarian, D. (2016). Dietary and Policy Priorities for Cardiovascular Disease, Diabetes, and Obesity A Comprehensive Review. Circulation, 133(2), 187-225.

(4) Chen, M., Li, Y., Sun, Q., Pan, A., Manson, J. E., Rexrode, K. M., ... & Hu, F. B. (2016). Dairy fat and risk of cardiovascular disease in 3 cohorts of US adults. The American Journal of Clinical Nutrition, ajcn134460.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Raziani, F., Tholstrup, T., Kristensen, M. D., Svanegaard, M. L., Ritz, C., Astrup, A., & Raben, A. (2016). High intake of regular-fat cheese compared with reduced-fat cheese does not affect LDL c
  • (1) Raziani, F., Tholstrup, T., Kristensen, M. D., Svanegaard, M. L., Ritz, C., Astrup, A., & Raben, A. (2016). High intake of regular-fat cheese compared with reduced-fat cheese does not affect LDL c

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

dec. 2023

Geen bewijs dat roomboter gezonder is dan margarine

jul. 2023

Geen aanwijzingen voor placebo’s in vaccinleveringen

mei 2020

Is een glaasje alcohol per dag gezond?