Is slapen naast een snurker slecht voor je gezondheid?

Wetenschappers hebben aangetoond dat slapen naast een snurker nadelig kan zijn voor je gezondheid. Mensen die in hun slaap geluidsoverlast ervaren, hebben een hogere bloeddruk dan mensen in een rustige buurt met een stille bedgenoot.

9 mei 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van een Londense universiteit hebben gedurende 1 nacht de bloeddruk gemeten bij 140 proefpersonen die dicht bij een vliegveld wonen. Hierbij werd ook het geluidsniveau gemeten en later herbeluisterd. De wetenschappers deelden het lawaai in in 4 groepen: vliegverkeer, wegverkeer, overig geluid buitenshuis en geluid binnenshuis.

Het resultaat was dat een verhoogde geluidsbelasting tijdens de slaap kan leiden tot een verhoogde bloeddruk. Er werd echter geen verschil gezien tussen geluid dat van buiten (bijv. een laag overvliegend vliegtuig) of binnen (bijv. een snurkende partner) afkomstig was. Bovendien konden de onderzoekers niet aantonen of het snurken nu van de partner of van de proefpersoon zelf afkomstig was. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit artikel is misleidend, gezien er een verhoogde bloeddruk was bij een grotere blootstelling aan geluid zowel binnen- als buitenshuis. De geluidsoverlast binnenshuis was in de meerderheid van de gevallen te wijten aan snurken, maar niet altijd. Bovendien is het niet duidelijk wanneer het om een snurkende partner ging en wanneer de proefpersoon zelf aan het snurken was.

De studie telde slechts 140 deelnemers, die maar 1 nacht werden opgevolgd. Hierdoor zijn de resultaten moeilijk te veralgemenen op bevolkingsniveau. Bovendien werd er niet gekeken naar de effecten op de bloeddruk op langere termijn.

Ten slotte gaat het over een onderzoek uit 2008. Waarom daar nu plots een artikel over verschijnt, is niet duidelijk.

Het is al langer geweten dat overmatig omgevingslawaai, en de stress die hiermee gepaard gaat, een impact kan hebben op de bloeddruk en het risico op hart- en vaatziekten. Omdat het telkens om lawaai in het algemeen gaat, is het niet duidelijk vanaf welk geluidsniveau er een gezondheidsrisico is. Bovendien worden hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten bijna altijd veroorzaakt door een combinatie van verschillende risicofactoren. 

Conclusie

In deze studie uit 2008 zag men een verhoging van de bloeddruk bij een grotere blootstelling aan geluid, zowel binnen- als buitenshuis. De stelling dat een snurkende partner hiervoor verantwoordelijk zou zijn, kon niet worden bevestigd.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus