Is te veel sporten slecht voor onze mentale gezondheid?

Een grote Amerikaanse studie, gepubliceerd in het toonaangevende blad The Lancet, lokte menig reactie uit. Trekken we te snel conclusies over hoeveel sport goed is voor onze mentale gezondheid? 

22 augustus 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Voor deze studie analyseerden de onderzoekers gegevens van meer dan 1,2 miljoen Amerikanen ouder dan 18 jaar (1). Er werd hen gevraagd vragenlijsten in te vullen over enerzijds hun mentaal welbevinden en anderzijds hun fysieke activiteit. Het mentaal welbevinden werd geëvalueerd op basis van het aantal dagen dat de proefpersonen zich de voorbije maand slecht voelden, door stress, depressie of andere emotionele problemen. Om de fysieke activiteit te beoordelen werd gevraagd naar het type activiteit dat de proefpersonen het meest uitvoerden en hoe vaak en lang ze dit deden.

In de statistische analyse hielden de onderzoekers rekening met beïnvloedende factoren zoals leeftijd, ras, geslacht, inkomen, opleidingsniveau, werkstatus, BMI en een voorgaande diagnose van depressie.

Gemiddeld voelden de proefpersonen zich 3,36 dagen per maand mentaal slecht. Sportende personen voelden zich 1,49 minder dagen slecht. Sporters met een doorgemaakte depressie voelden zich minder vaak slecht (gemiddeld 3,75 dagen minder) in vergelijking met niet-sporters met een doorgemaakte depressie.

Verder concludeerden de onderzoekers dat ook de duur, de frequentie en het type fysieke activiteit van belang was. Sessies van 30 tot 60 minuten, drie tot vijf keer per week en in teamverband hadden het beste effect op het mentaal welbevinden. Meer dan 23 keer per maand bewegen of sessies langer dan 90 minuten leverden dan weer meer mentaal slechte dagen op. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De conclusies van de media zijn misleidend. Een studie als deze kan nooit een oorzaak-gevolg-effect aantonen. We weten immers niet zeker of sporten zorgt voor een betere mentale gezondheid, of omgekeerd, nl. dat een betere mentale gezondheid mensen meer doet sporten. Zelfs in het geval van deze zeer grote studie blijft conclusies trekken onmogelijk.

Anderzijds klinkt het patroon in deze studie aannemelijk. Er zijn reeds studies die uitwijzen dat sporters minder depressieve klachten ontwikkelen. Andere studies kunnen deze resultaten echter niet bevestigen.

De gezondheidsvoordelen van bewegen en sporten staan buiten kijf. Het idee dat enkel echt sporten gezondheidswinst oplevert, is echter niet correct en kan mensen demotiveren. Voor personen met een overwegend zittend bestaan telt elke stap. Activiteiten zoals wandelen, tuinieren en elk halfuur rechtstaan van de stoel zijn al nuttig. Regelmatig sporten biedt alleen maar meer voordelen, op fysiek en mentaal vlak. 

Conclusie

Op basis van deze studie is het onmogelijk te bepalen hoe vaak, hoe lang en welke sport je moet beoefenen voor een betere mentale gezondheid. Evenmin is geweten hoeveel sporten te veel is. Bewegen is ontzettend belangrijk, maar het verkopen (letterlijk te nemen gezien de belangenvermenging van de eerste auteur) op basis van deze studie, is geen goed idee. 

Geraadpleegde Bronnen

Sanne Boonen

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

okt. 2022

Gezonde levensverwachting in België bedraagt 64 jaar

mrt. 2023

Bedenkelijke Australische publicatie gaat opnieuw rond op sociale media

feb. 2021

Beweringen professor Mattias Desmet omtrent corona kloppen niet altijd