Kan aspirine darmkanker voorkomen?

Aspirine zou kunnen helpen om darmkanker te voorkomen, althans bij sommige mensen. Nieuw onderzoek suggereert dat het straks mogelijk wordt om te voorspellen bij wie preventieve inname doeltreffend is.

8 mei 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers volgden vele jaren meer dan 120.000 mensen in het kader van een reeds lang lopend onderzoek (de Nurses' Health Study en de Health Professionals Follow-Up Study).[i] Ze noteerden wie van hen regelmatig aspirine innam en wie na verloop van tijd (dikke) darmkanker ontwikkelde. Niet alle mensen die regelmatig asprine innamen bleken een lagere kans op darmkanker te hebben. Alleen bij diegenen die van nature veel van een bepaalde stof (15-PGDH) in hun darm hadden leek aspirine te werken. De onderzoekers besluiten dat het opsporen van 15-PGDH nuttig zou kunnen zijn om te zien voor wie aspirine helpt om darmkanker te voorkomen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek kan slechts beschouwd worden als een nieuwe kleine stap in de strijd tegen darmkanker. De bevindingen zijn wetenschappelijk nog niet voldoende hard om bij iedereen 15-PGDH op te sporen.

Men kan zich afvragen of het wel de moeite waard is om dure onderzoeken uit te voeren om te beslissen wie wel of niet elke dag een (kinder)aspirientje (100 mg) moet nemen. Waarom niet iedereen sowieso een aspirientje laten innemen? Het antwoord is dat aspirine ook bijwerkingen heeft, zelfs in een lage dosis. En bijwerkingen van medicamenten zijn slechts aanvaardbaar indien ze ruimschoots gecompenseerd worden door de voordelen ervan.

Er is geen probleem met het kortdurend gebruik van aspirine, bijvoorbeeld als koorts-of pijnbestrijder. Ernstige nevenwerkingen zijn er in die gevallen vrijwel niet. Het effect van langdurig gebruik van aspirine is goed gekend uit studies ter preventie van hart- en vaatziekten. Mensen die ooit een hart- of vaatprobleem doormaakten hebben ongetwijfeld een netto voordeel met een regelmatige inname van een lage dosis aspirine. Voor kerngezonde mensen is dit heel wat minder zeker. Bij hen zouden de nadelen groter kunnen zijn de voordelen.[i]Het zijn vooral maag- en hersenbloedingen die gevreesd zijn. Indien 1000 mensen gedurende een jaar dagelijks een kinderaspirientje innemen, dan zou 1 van hen hierdoor een ernstige bloeding ontwikkelen.[ii]

Conclusie

Momenteel wordt niet aangeraden om dagelijks een aspirientje in te nemen met het oog op het voorkomen van darmkanker. De reden is dat het nog te onzeker is of het werkelijk helpt, terwijl het wel vaststaat dat langdurige inname van aspirine ernstige problemen kan veroorzaken.

[ii] Castellucci LA, Cameron C, Le Gal G, Rodger MA, Coyle D, Wells PS,
Clifford T, Gandara E, Wells G, Carrier M. Efficacy and safety outcomes of oral
anticoagulants and antiplatelet drugs in the secondary prevention of venous
thromboembolism: systematic review and network meta-analysis. BMJ. 2013 Aug
30;347:f5133

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24760190
  • [i]

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’