Kan goede cholesterol veranderen in slechte?

De zogenaamde ‘goede’ cholesterol zou toch het risico op hart- en vaatziekten kunnen verhogen, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het onderscheid tussen ‘goede’ en ‘slechte’ cholesterol lijkt te simplistisch.

29 januari 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Afzettingen van cholesterol in de wand van slagaders leiden tot vernauwingen, waardoor bloed minder vlot doorstroomt en dus minder zuurstof kan aanvoeren. Wanneer de bloedvaten rond de hartspier (kransslagaders) vernauwen door te veel cholesterol, dan kan de hartspier zelf in zuurstofnood geraken met een infarct tot gevolg. Daarom is het zo belangrijk om je cholesterol in de gaten te houden.

Men maakt steeds een onderscheid tussen goede en slechte cholesterol: in beide gevallen gaat het om cholesterol gekoppeld aan een verschillend transporteiwit: HDL respectievelijk LDL. Het complexe HDL-cholesterol, beter gekend als ‘goede’ cholesterol, voert cholesterol weg van de bloedvaten richting lever, terwijl LDL-cholesterol, de ‘slechte’, te veel aan cholesterol stockeert in de bloedvatwand en daar dus vernauwingen veroorzaakt. Dit onderzoek toont nu aan dat HDL-cholesterol soms averechts kan werken. Een onderdeeltje van dit HDL wordt soms geoxideerd door een enzyme aanwezig in de bloedvatwand, en wanneer dat gebeurt wordt de cholesterol niet meer afgevoerd naar de lever, maar blijft ze in de bloedvaten hangen. De ‘goede’ cholesterol wordt in dat geval ‘slecht’. Dit fenomeen ontdekten Amerikaanse onderzoekers in laboratorium- en dierproeven en bevestigden ze in een studie met 627 mensen (1).

De onderzoekers concluderen dat het onderscheid tussen goede en slechte cholesterol de zaken te simpel voorstelt. Ze opperen dat hun bevindingen kunnen leiden tot nieuwe therapieën: door de oxidatie van het onderdeeltje uit HDL tegen te gaan, zou je het slechte kantje kunnen beperken.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers voerden een aantal experimenten waarbij ze keken naar de concentratie aan geoxideerd apoA1 in het bloed. ApoA1 is het onderdeeltje van HDL dat goede cholesterol zijn slecht kantje bezorgt. Hoe meer geoxideerd apoA1 in het bloed gemeten wordt, hoe groter het risico op hart- en vaatziekten.

In de bestudeerde patiëntengroep werd een verband gevonden tussen de concentratie aan geoxideerd apoA1 enerzijds en de aanwezigheid van hartziekte en vernauwde kransslagaders anderzijds. Dat toont dat ook zogenaamde goede cholesterol het risico op hart- en vaaktziekten kan verhogen.

Conclusie

Deze studie toont inderdaad aan dat ‘goede’ cholesterol ook een ‘slecht’ kantje heeft en geeft daar nu ook een verklaring voor: een stukje van transporteiwit HDL oxideert, waardoor HDL-cholesterol niet langer goed functioneert. Deze ontdekking verandert echter niets aan de voedingsaanbeveling die stelt dat we verzadigde vetten best zoveel mogelijk beperken.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s

jun. 2020

Een mogelijk coronavaccin kan je DNA niet veranderen

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte