Waar komt dit nieuws vandaan?

Italiaanse onderzoekers gingen na of de quarantaine tijdens de coronaperiode zou kunnen leiden tot een babyboom binnen negen maanden (1). Deze studie werd niet toevallig in Italië uitgevoerd, het land werd zeer zwaar getroffen door het coronavirus.

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, selecteerden de onderzoekers 944 vrouwen en 538 mannen die in een heteroseksuele relatie zaten. Ze stuurden tweemaal een elektronische vragenlijst tweemaal op: een voor en een na de quarantaine.

Ze zagen een duidelijke daling in het gevoel van welzijn tijdens de quarantaine. Voor de quaranaine was de score gemiddeld zeven op tien, nadien daalde dat naar zes op tien. Voor de quarantaine had 18% van de deelnemers een kinderwens, dit daalde tot 12% tijdens de quarantaine. De belangrijkste redenen om een kinderwens uit te stellen waren de heersende economische onzekerheden en de gevolgen van het coronavirus voor de zwangerschap.

Opmerkelijk is dat van de 84% van de deelnemers die geen kinderen wou voor de quarantaine, 12% nu verklaarde wel een kinderwens te hebben. De belangrijkste motivaties waren de wil om iets te veranderen aan de huidige situatie en de nood aan een positieve ervaring.

Het is ook belangrijk dat 46% van de deelnemers het maandelijks inkomen zag dalen.

De onderzoekers besluiten dat de quarantaine wel een invloed heeft op de kinderwens, maar dat een babyboom in de toekomst niet waarschijnlijk is.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is interessant omdat het duidelijk is dat het al dan niet hebben van een kinderwens ingewikkelder is dan eerst gedacht. Velen denken dat mensen door de quarantaine opgesloten zitten en dat door het intense contact en de gelegenheid op meer seksueel contact er binnen negen maanden een babyboom zou kunnen komen.

De economische en maatschappelijke onzekerheden die gepaard gaan met het coronavirus kunnen een kinderwens afremmen, net als onzekerheden over de toekomst: zullen we nog dikwijls in quarantaine moeten?

Een probleem met deze studie is dat we niet weten hoe ze de deelnemers selecteerden. Dit is belangrijk om te weten of deze steekproef representatief was voor de hele Italiaanse bevolking.

Anderzijds weten we ook niet of de onderzoekers de vragenlijsten op voorhand testten. Dit moeten ze doen om na te gaan of ze in staat waren om te meten wat ze wilden meten.

Een laatste punt is dat de onderzoekers in de analyse geen rekening hielden met de financiële gevolgen van de quarantaine. Bijna de helft van de deelnemers zag zijn inkomen dalen, wat een invloed kan hebben op de kinderwens.

Conclusie

Deze studie toont aan dat de deelnemers met een kinderwens voor de quarantaine dit door de onzekerheid van de omstandigheden uitstellen. Anderen hebben dan juist een kinderwens, om toch een positieve noot te ervaren tijdens de quarantaine. Een babyboom valt echter niet te verwachten binnen negen maanden.

 
Geraadpleegde Bronnen
1. Micelli E, Cito G, Cocci A, et al. Desire for parenthood at the time of COVID-19 pandemic: an insight into the Italian situation. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2020 May7:1-8.