Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers gingen na hoe lang de nieuwe coronavariant Covid-19 buiten het menselijk lichaam kan overleven (1). Virussen zijn verschillend van bacteriën. Bacteriën zijn ééncellige organismen die groter zijn en kunnen overleven op vele verschillende voedingsbodems zoals voedsel of kadavers. Virussen kunnen niet zelfstandig leven. Ze hebben dierlijke of menselijke cellen nodig om zich te vermenigvuldigen. De meeste virussen kunnen dus niet lang buiten het lichaam van een mens of een dier overleven of besmettelijk blijven.

Om een antwoord te vinden op hun onderzoeksvraag, hebben de Amerikaanse onderzoekers verschillende oppervlakken besmet met bepaalde hoeveelheden coronavirussen. Regelmatig maten ze hoeveel actieve virussen er nog op aanwezig waren. Het coronavirus overleefde langer op plastic en op staal dan op koper en karton. Op plastic kon het virus zelfs drie dagen overleven. Op koper en karton overleefde het virus minder dan een dag. De onderzoekers gebruikten eveneens een vernevelaar om een hoestende of niezende persoon te simuleren. Ze stelden vast dat het virus drie uur na het vernevelen nog in de lucht te vinden was.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een dergelijk onderzoek in een laboratorium is helemaal niet gemakkelijk omdat de onderzoekers zo goed mogelijk de werkelijkheid moeten nabootsen. Dat is nooit helemaal mogelijk. Dit was dan ook de belangrijkste kritiek van collega-onderzoekers. Die benadrukten dat een vernevelaar niet hetzelfde betekent als ademhalingsdruppels die rondvliegen na hoesten of niezen.

Ondanks de beperkingen, toont deze studie aan dat het coronavirus kan overleven op bepaalde oppervlakken zoals plastic en staal, en dat we de voorzorgsmaatregelen goed in acht moeten nemen.

Conclusie

Een nieuwe Amerikaanse studie doet vermoeden dat het coronavirus een tijdje actief blijft buiten het lichaam. Hoe lang, hangt af van de aard van het materiaal waar het virus op terechtkomt en de hoeveelheid ervan. Op plastic en staal blijft het virus langer overleven dan op karton of koper. Hoe lang het in de lucht overleeft, is veel moeilijker meetbaar en blijft voorlopig onduidelijk.

 
Geraadpleegde Bronnen
(1) van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. N Engl J Med. 2020 Mar 17.