Kunnen stroboscooplampen op festivals epilepsie-aanvallen uitlokken?

Lichtflitsen op een muziekfestival kunnen epileptische aanvallen uitlokken. Onderzoekers gebruikten de medische gegevens van een bedrijf dat eerste hulp verleent aan festivalgangers om het voorkomen van epileptische aanvallen te onderzoeken.

20 juni 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Nederlandse onderzoekers gingen de relatie na tussen stroboscopische lichtflitsen op dansfestivals en epileptische aanvallen (1). Medische verslagen van aanwezige hulpdiensten op 28 festivals gehouden in 2015 werden anoniem onderzocht. In totaal werden in de studie meer dan 400.000 festivalgangers opgenomen. Het voorkomen van epileptische aanvallen werd vergeleken tussen daguren en nachturen. De onderzoekers stelden vast dat er 2,5 keer zoveel aanvallen waren tijdens de nachtelijke uren. Minder dan 1/3 van de aanvallen kwam voor onder invloed van drugs als ecstasy.

De auteurs besluiten dat stroboscopische lichtflitsen op muziekfestivals het risico op epileptische aanvallen verhogen en dat maatregelen moeten genomen worden om gevoelige personen te beschermen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In België lijden ongeveer 60.000 mensen aan epilepsie en krijgen 150.000 mensen een epileptische aanval gedurende hun leven. Er wordt geschat dat ongeveer 1% van de wereldbevolking aan deze neurologische aandoening lijdt. Van alle mensen met epilepsie is naar schatting 5% lichtflitsgevoelig (2).

Deze Nederlandse studie is een waarnemingsstudie; we moeten met andere woorden voorzichtig zijn alvorens conclusies te trekken. De onderzoekers hielden echter ook rekening met het druggebruik van de betrokkenen: zo waren er 3 maal meer drugsproblemen ’s nachts dan overdag. In absolute cijfers waren er 30 gevallen van epilepsie op 2.222.196 uren nachtfestival en 9 gevallen op 2.334.360 uren dagfestival. Deze uren werden bekomen door het aantal aanwezigen te vermenigvuldigen met de uren dag of nacht.

Lichtflitsgevoelige epilepsie, met andere woorden uitbarstingen van elektrische activiteit in de hersenen uitgelokt door stroboscopische lichtflitsen, komt vrij weinig voor. Aangezien de medische gegevens anoniem onderzocht werden, konden de onderzoekers niet weten of dit voor de betrokkenen eerste aanvallen waren, noch of deze personen op de hoogte waren van hun lichtgevoeligheid.

Een laatste punt is dat mensen met slaapgebrek veel gevoeliger zijn voor epileptische aanvallen, wat ’s nachts een grote rol kan spelen.

Lees hier enkele nuttige tips over hoe je epileptische aanvallen kunt vermijden bij verhoogde lichtflitsgevoeligheid.

Conclusie

Een Nederlandse studie toont aan dat stroboscopische lichtflitsen, vaak gebruikt tijdens dansfestivals, epileptische aanvallen kunnen uitlokken bij lichtflitsgevoelige personen. Dit gebeurt vaker ’s nachts dan overdag, en het risico neemt toe bij slaapgebrek. Dat risico blijft echter zeer klein.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra