Leef je langer als je je zoutinname beperkt?

Of een beperking van zoutconsumptie gepaard gaat met een sterftedaling door hart- en vaatziekten, is onderwerp van discussie. Sommige artikels betwijfelen zelfs of een zoutbeperking een invloed heeft op onze gezondheid.

23 juli 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een Cochrane literatuuroverzicht werd de relatie nagegaan tussen een zoutbeperking en de sterfte door hart- en vaatziekten (1). Cochrane literatuuroverzichten worden aanzien als de absolute topkwaliteit in de medische wereld, omwille van het feit dat deze literatuuroverzichten volgens zeer strenge normen tot stand komen.

In het overzicht werden 8 interventiestudies opgenomen, waarin een groep mensen die een zoutbeperking opgelegd kreeg werd vergeleken met een controlegroep zonder zoutbeperking. Gedurende de opvolging na de studies vonden de onderzoekers een zwak bewijs voor een sterftedaling door hart- en vaatziekten na een zoutbeperking.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Voor volwassenen bedraagt de aanbevolen hoeveelheid zout 5 gram per dag. Volgens de Voedselconsumptiepeiling van 2014 bedraagt de zoutconsumptie 6,5 g voor mannen en 5 g voor vrouwen (2). Belangrijk is dat toegevoegd zout tijdens de bereiding van voedingsmiddelen hier niet werd meegeteld: 80% van de Belgen gebruikt zout tijdens het koken (2). In 2004 bedroeg de zoutopname via voeding gemiddeld 7 g, tien jaar later 6,0 g. Een 2,5% van de bevolking zit aan 10 g zout per dag, het dubbel van de aanbevolen hoeveelheid. Graanproducten (zoals brood) en bereide vleeswaren zijn verantwoordelijk voor 50% van onze zoutconsumptie.

De relatie tussen zout en gezondheid is zeer complex: niet iedereen heeft baat bij een zoutbeperking, maar voor de meeste mensen zal het wel een gunstig effect hebben. Als er een zoutbeperking wordt doorgevoerd onder een bevolking, zal het gevolg daarvan een normale verdeling volgen:

  • een klein deel van de bevolking zal een kleine bloeddrukdaling ervaren;
  • een groot deel een matige bloeddrukdaling;
  • een klein deel een grote bloeddrukdaling.

In een Cochrane literatuuroverzicht stelden onderzoekers een daling vast van 4 mmHg van de bovendruk (systolische bloeddruk) en een daling van 2 mmHg van de onderdruk (diastolische bloeddruk) (3). Dergelijke bloeddrukdaling bij een ganse bevolking kan ervoor zorgen dat het aantal hart- en vaatziekten eveneens daalt. Dit is echter niet eenvoudig om aan te tonen in een interventiestudie, omdat enerzijds het aantal deelnemers in dergelijke studie zeer hoog moet zijn en anderzijds de opvolging lang genoeg moet duren om voldoende hart- en vaatziekten te registreren. Volgens een internationaal rapport was zout in 2010 verantwoordelijk voor 3 miljoen doden in de wereld (4).

Conclusie

Hoewel een aantal studies niet konden aantonen dat een zoutbeperking de sterfte door hart- en vaatziekten doet dalen, blijft een zoutbeperking belangrijk om de bloeddruk te verlagen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Adler AJ, Taylor F, Martin N, Gottlieb S, Taylor RS, Ebrahim S. Reduced dietary salt for the prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Dec 18;(12):CD009217.
  • (2) De Ridder K & Teppers E. Natrium. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  • (3) He FJ, Li J, Macgregor GA. Effect of longer term modest salt reduction on blood pressure: Cochrane systematic review and meta-analysis of randomised trials. BMJ. 2013 Apr 3;346:f1325. doi: 10.1136
  • (4) Campbell NR, Lackland DT, Niebylski ML. 2014 dietary salt fact sheet of the World Hypertension League, International Society of Hypertension, Pan American Health Organization technical advisory gr

Patrick Mullie

 
Lees ook...
apr. 2021

Vaccinscepsis onder Amerikaanse dokters en verpleegkundigen is beperkter dan Frontnieuws beweert

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel