Waar komt dit nieuws vandaan?

Van bij het begin van de coronapandemie was het duidelijk dat mannen vaker een ernstigere vorm van covid-19 doormaken dan vrouwen (lees ook: Heeft het coronavirus het op mannen gemunt?). Ze lopen ook een groter risico op overlijden. Onderzoekers schoven diverse hypothesen naar voor: mannen roken meer, ze leven ongezonder, kampen vaker met overgewicht of het coronavirus houdt zich schuil in de teelballen.

Een nieuwe Spaanse studie, die voor veel onrust zorgt, stelt dat kale mannen meer risico lopen op een ernstige vorm van covid (1). De Spaanse onderzoekers analyseerden gegevens van 122 mannen die werden opgenomen in het ziekenhuis met covid-19 in drie ziekenhuizen in Madrid. De mannen werden naargelang hun haardos in drie groepen ondergebracht: niet kaal, matig kaal of quasi helemaal kaal. De mannen met een verregaande kaalheid hadden vaker een ernstige vorm van covid-19, zo stelde men vast. Deze studie werden naar een vakblad gestuurd als “brief”, maar haalde wereldwijd meer dan 30.000 keer de media, zo berekenden Amerikaanse factcheckers (2).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Wanneer we deze studie analyseren, blijkt ze van bedenkelijke kwaliteit. De onderzoekers keken enkel naar hoe kaal de mannen waren en niet naar andere variabelen. We weten dus niet of deze mannen andere aandoeningen hadden zoals diabetes, kampten met overgewicht, enzovoort.

Bovendien bleek de gemiddelde leeftijd van de mannen in deze studie 62 jaar. Omwille van hun leeftijd hadden ze sowieso allemaal een verhoogd risico op ernstige covid-19. Eigenaardig daarbij is dat de mannen die niet kaal waren, gemiddeld 56 jaar waren, terwijl de mannen met een matige kaalheid gemiddeld 51 jaar waren en de mannen die volledig kaal waren gemiddeld 67 jaar.

De krakkemikkige studie bewijst dus helemaal niets. Toch wordt naar dit Spaanse onderzoek verwezen door andere onderzoekers die een verband trachten aan te tonen tussen testosteron en covid-19 (3).

Conclusie

Spaanse onderzoekers stelden vast dat van 122 mannen met covid-19, de kale mannen een ernstigere vorm van de aandoening hadden. Bij nader inzien waren alle mannen in dit onderzoek ouder (gemiddeld 60-plus) en weten we niets over hun leefgewoonten noch over andere aandoeningen. Dat maakt de conclusie ongeloofwaardig. Kale mannen kunnen op beide oren slapen. Tot nog toe is niet aangetoond dat kaalheid leidt tot ernstigere vormen van covid-19.