Lopen kinderen die niet ontbijten risico op type 2 diabetes?

Kinderen die niet ontbijten, zijn vaker insulineresistent, en hebben daardoor een verhoogd risico op diabetes type 2. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek bij Britse schoolkinderen.

10 september 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers vroegen meer dan 4.000 schoolkinderen van 9 en 10 jaar oud uit ruim 200 scholen in Engeland of ze iedere dag, meestal, af en toe of nooit ontbijten. Van alle kinderen werd een nuchter bloedstaal afgenomen waarin de suiker- en insulinespiegel gemeten werd. Van de deelnemertjes ontbeet 74% altijd, 11% meestal, 9% af en toe en 6% nooit. Kinderen die meestal niet of nooit ontbeten, hadden 26% hogere insulineconcentraties in het bloed dat werd afgenomen 8 tot 10 uur na hun laatste maaltijd. Hoge nuchtere insulinespiegels wijzen op een toenemende resistentie van het lichaam tegen dit hormoon, wat in verband gebracht wordt met een verhoogd risico op de ontwikkeling van type 2 diabetes. De gemeten concentraties bevonden zich nog wel tussen de normale grenzen, maar waren toch al significant hoger dan de waarden gemeten bij kinderen die wel ontbijten.

De onderzoekers besloten dat kinderen die altijd ontbijten minder risico lopen op type 2 diabetes dan kinderen die dat zelden of nooit doen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is een goed opgezette studie, maar ze laat niet toe te besluiten dat het hier gaat om een oorzakelijk verband. Je kan dus niet stellen dat weinig of niet ontbijten type 2 diabetes veroorzaakt. Bovendien waren alle gemeten insulineconcentraties normaal, zij het hoognormaal (26% hoger) in de groep slechte ontbijters. Het gaat hier bovendien om een momentopname: 1 bloedname op 1 tijdstip.

De resultaten suggereren wel dat niet ontbijten de suikerhuishouding in de war stuurt. Of dit op termijn zou kunnen leiden tot type 2 diabetes, moet verder onderzocht worden.

Conclusie

Kinderen die niet ontbijten vertonen tekenen van beginnende insulineresistentie, een voorbode van type 2 diabetes, in vergelijking met kinderen die wel ontbijten.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s