Lopen langslapers meer risico op een beroerte?

Een nieuwe studie van de universiteit van Cambridge suggereert dat wie meer dan acht uur per nacht slaapt meer kans loopt op een beroerte. Bij oudere mensen zou het risico zelfs verdubbelen.

2 maart 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van twee Britse universiteiten onderzochten het verband tussen beroerterisico en slaapduur. Daartoe verzamelden ze de gegevens van bijna 10.000 volwassenen van gemiddeld 62 jaar. Hen werd gevraagd hoeveel uur ze sliepen per nacht. Dat gebeurde via vragenlijsten in 1998-2002 en in 2002-2004. De respondenten werden ingedeeld in groepen volgens aantal uren slaap. Ook werd gevraagd of ze goed of slecht sliepen. Na 10 jaar werd gekeken hoeveel mensen een beroerte hadden gehad. Mensen die voor de start van de studie al een beroerte hadden gehad, werden uitgesloten. Er werd rekening gehouden met zeer veel mogelijke beïnvloedende factoren, waaronder roken, alcoholinname, fysieke activiteit, diabetes, bloeddruk, cholesterol, ...

Voor deelnemers die langer dan 8 uur per nacht sliepen, nam het risico op beroerte met 46% toe, maar dit gold hoofdzakelijk voor vrouwen (80% risicostijging) en amper voor mannen. In een tweede onderzoek werden 11 eerder uitgevoerde studies over beroerte, met betrekking tot 559.252 deelnemers uit 7 landen die tussen 7,5 en 35 jaar werden opgevolgd, samengenomen. Uit dit overzichtsonderzoek werd geconcludeerd dat wie minder dan 6 uur per nacht slaapt, 15% meer risico loopt op een beroerte. Wie echter meer dan 8 uur per nacht slaapt, loopt 45% meer risico.

Uit beide onderzoeken concluderen de wetenschappers dat langer dan 8 uur slapen per nacht het risico op beroerte duidelijk verhoogt, en minder dan 6 uur slaap dit risico licht verhoogt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerd onderzoek dat rekening houdt met tal van mogelijk beïnvloedende factoren, waaronder het risico op hart-en vaatziekten (beroerte is meestal het gevolg van een hart- en vaatziekte). Een paar zwakke punten zijn de volgende: er wordt geen rekening gehouden met ziekten als slaapapneu en kanker, die ook een impact (kunnen) hebben op slaap en slaapkwaliteit. Informatie over alcoholconsumptie, een belangrijke slaapverstoorder, wordt meestal ondergerapporteerd en is dus minder betrouwbaar. Verder is het niet zo eenvoudig om je precies te herinneren hoeveel uur je per nacht geslapen hebt in een voorbije periode. Ook dat maakt het onderzoek iets minder betrouwbaar.

Op dit moment zien wetenschappers geen enkele mogelijke verklaring voor het effect lang slapen op het risico op een beroerte. Het is vandaag zelfs niet zeker of het ene wel rechtstreeks verband houdt met het andere.

Conclusie

Er lijkt een verband te bestaan tussen lang slapen (meer dan 8 uur per nacht) en het risico op beroerte. Op dit moment is echter niet duidelijk of het hier gaat om een indirect verband of een oorzakelijk verband.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

mrt. 2020

Is het vaccin tegen HPV schadelijk?

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout