Maakt bruiswater dik?

Enkele onderzoekers van de Birzeit-universiteit in Palestina beweren dat bruiswater een hormoon ‘wakker’ maakt, waardoor we geneigd zijn meer te eten, en dus dikker worden.

16 mei 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het verband tussen frisdrankconsumptie en obesitas is gekend: hoe meer gesuikerde frisdrank iemand consumeert, hoe dikker hij of zij wordt. Andere studies tonen aan dat ook light frisdrank de honger aanscherpt en meer doet eten. Dat bracht onderzoekers in Palestina op de idee dat het misschien niet de suiker is, maar wel de prik in de drankjes die meer doet eten. Ze zetten een paar experimenten op om dat te onderzoeken (1). Voor het eerste experiment gebruikten ze ratten: de diertjes kregen allemaal hetzelfde voedsel aangeboden, maar kregen 4 verschillende dranken: plat water, gesuikerde frisdrank zonder prik, gesuikerde frisdrank met prik of light frisdrank met prik. Daarna werden ze uitgebreid onderzocht. De ratten die plat water of frisdrank zonder prik hadden gekregen, wogen aan het einde van het experiment duidelijk minder dat de ratten die drank met prik hadden gedronken. De plat-water groep nam het minst toe in gewicht. Ratten die prikloze dranken dronken aten duidelijk minder. De onderzoekers stelden vast dat de ratten die prik-drank, water of frisdrank, hadden gekregen, hogere concentraties ghreline in het bloed hadden: dit is een hormoon dat de honger doet toenemen. Aan het tweede experiment deden 20 mannelijke studenten mee: ze aten een licht ontbijt en kregen nadien één van de vier mogelijke drankjes (plat water, gesuikerde frisdrank zonder prik, gesuikerde frisdrank met prik en light frisdrank met prik). Dat deden ze verschillende dagen en telkens kregen ze een ander drankje aangeboden, zodat alle deelnemers op het einde van het experiment alle drankjes hadden genuttigd. Bij hen werden iedere dag bloedstalen genomen en daaruit bleek dat de ghreline-concentratie (het ‘honger-hormoon’) het hoogst was na het drinken van prik, zowel na bruiswater als na gesuikerde frisdrank. De onderzoekers besluiten dat prik in drank de honger doet toenemen, waardoor we mogelijk meer gaan eten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De experimenten werden goed opgezet. Het eerste, met ratten, laat niet toe conclusies te trekken voor de mens. Het tweede, bij studenten, laat niet toe te veralgemenen naar de hele populatie. Bovendien werd in dit tweede experiment niet aangetoond dat er een gewichtstoename was, maar enkel dat de concentratie ghreline in het bloed steeg na drinken van drank met prik. Of dit echt aanzet tot meer eten bij mensen, is niet bewezen. Eetgedrag wordt door zeer veel factoren beïnvloed: sociale, genetische, psychologische, enzovoort. Hoe zwaar de factor ‘hongerhormoon’ doorweegt, is niet bekend, maar dat maakt de bevindingen niet minder interessant. Het zou mogelijk kunnen verklaren waarom mensen die light frisdrank drinken toch geneigd zijn meer eten in vergelijking met mensen die plat water drinken. Totnutoe werd gesteld dat kunstmatige zoetstoffen in light-dranken de honger aanwakkeren, maar het zou dus ook de prik kunnen zijn. Meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat zowel bruiswater als frisdrank met prik (light of gewoon) de concentratie aan ghreline, een hormoon dat de honger aanscherpt, doet toenemen. Dat stelden ze vast bij ratten en bij mannelijke studenten. Of je daarom dikker wordt van de prik is niet gezegd, maar dat je iets meer gaat eten, is ook niet uitgesloten.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Eweis SD, Abed F, Stiban J. Carbon dioxide in carbonated beverages induces ghrelin release and increased food consumption in male rats: Implications on the onset of obesity. Obesity Research and Cl
  • http://www.nhs.uk/news/2017/05May/Pages/Can-fizzy-water-make-you-fat.aspx

Cebam

 
Lees ook...
29 feb.

Nee, er werd geen extra hormoon toegevoegd aan de pil om bloedingen te veroorzaken

apr. 2020

Hoe ongezond is kraantjeswater uit loden leidingen?

sep. 2020

Johns Hopkins heeft geen valse informatie verspreid over COVID-19

apr. 2020

Hoe er gespeeld wordt met grafieken om te pleiten voor groepsimmuniteit