Maakt een hittegolf ons dommer?

Het kwik loop de laatste dagen flink op en er is nu officieel sprake van een hittegolf. Heeft die warmte een effect op ons cognitief denkvermogen? Worden we minder productief? 

27 juli 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers aan de universiteit van Harvard voerden een observationele studie uit bij 44 studenten die in de zomer van 2016 op twee verschillende campussen verbleven. De eerste groep van 24 studenten beschikte over een kamer met airco en de tweede groep van 20 studenten had een kamer zonder.

Ze werden gedurende 12 dagen gevolgd: voor, tijdens en na een hittegolf (1). Er werd een monitor in hun slaapkamer geïnstalleerd waarbij o.a. de temperatuur gemeten werd. In de kamer van de eerste groep bedroeg deze gemiddeld 21,4° en in die van de tweede groep 26,3°. Dagelijks werden er, in de ochtend net na het ontwaken, denk- en rekenproeven afgenomen via hun smartphone.

Bij de groep studenten die overnacht hadden in een warme kamer stelden de onderzoekers een vertraging van de reactietijd vast met 13% en een lagere verwerkingssnelheid tijdens de 2 testen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie is correct opgezet, maar de bestudeerde groepen zijn te klein om conclusies te trekken. Er werd ook niet onderzocht of deze effecten al dan niet aanhielden gedurende de dag.

Verder keken de onderzoekers in deze studie enkel naar het effect van de binnentemperatuur, met name in de slaapkamer van deze studenten. Het effect van de buitentemperatuur werd niet onderzocht.

Er is geen verdere informatie over de studenten zelf: in de ene groep kunnen meer bollebozen gezeten hebben dan in de andere. Met zo’n kleine aantallen kunnen dergelijke verschillen de resultaten al vertekenen. Bovendien stelt een verminderde reactietijd van 13% amper iets voor: of dit enig effect zou kunnen hebben op de resultaten van de test, is niet bekend.

Dat we allemaal wat lomer worden tijdens een hittegolf hoeft niet te verwonderen. We zijn iets minder alert en de slaap is minder verkwikkend (http://www.warmedagen.be/gezondheidseffecten).

Conclusie

Op basis van deze studie concluderen dat we dommer worden van de hitte, is erg kort door de bocht. Verder onderzoek naar de gevolgen van aanhoudende hitte op de kwaliteit van onze educatie, economische productiviteit en veiligheid is zeker nodig. De klimaatveranderingen moeten ons ook stimuleren om duurzame oplossingen te zoeken om gezonde en veilige werk- en leefomgevingen te creëren. 

Geraadpleegde Bronnen

Sanne Boonen

 
Lees ook...
jun. 2021

Coronavaccins zijn wél efficiënt. (Laat je niet in de war brengen door begrippen als “number needed to vaccinate”)

mei 2021

Geen bewijs dat Indiase coronagolf te wijten is aan vaccinatiecampagne

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?