Maakt eenzaamheid een verkoudheid erger?

Voel je je eenzaam? Dan komt je verkoudheid wellicht harder aan dan wanneer je dat niet bent. Dat suggereert een nieuwe studie, verschenen in het vakblad Health Psychology.

3 april 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Amerikaanse onderzoekers vonden 213 gezonde vrijwilligers, tussen 18 en 55 jaar oud, bereid om zich te laten besmetten met een welbepaald verkoudheidsvirus. Daarvan werden er 159 effectief verkouden. Vervolgens verbleven ze 5 dagen in afzondering in een hotel. Op dag één vulde iedereen een uitgebreide vragenlijst in over gevoelens van eenzaamheid, sociaal netwerk, contacten met vrienden en familie. Om de ernst van de verkoudheden te evalueren verzamelden de onderzoekers het snot in van elke deelnemer. Men wilde weten in hoeverre gevoelens van eenzaamheid en de uitgebreidheid van het sociale netwerk van de deelnemers een impact had op de ernst van de verkoudheid (1). Men vond volgend verband: hoe eenzamer mensen zich voelen, hoe meer last ze hebben van een verkoudheid, terwijl de verkoudheid op zich niet ernstiger is dan bij mensen die zich niet eenzaam voelen. Eenzame mensen waren in dit onderzoek overigens niet vatbaarder voor een verkoudheid. De grootte van het sociale netwerk had geen invloed op de subjectieve hinder van een verkoudheid.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie bewijst niet dat zich eenzaam voelen een rechtstreeks effect heeft op de klachten bij een verkoudheid. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat gevoelens van vermoeidheid (niet iedereen slaapt even goed in afzondering in een hotelkamer) ook zorgden voor meer subjectieve hinder en misschien sliepen de deelnemers die zich eenzaam voelden minder goed.De onderzoekers hebben ook geen verklaring op welke manier eenzaamheid subjectieve klachten zouden kunnen verergeren. Overigens werd slechts één keer gepeild naar gevoelens van eenzaamheid, terwijl dat sterk kan wisselen in de tijd.

Conclusie

Deze studie vindt dat mensen die worstelen met gevoelens van eenzaamheid meer subjectieve klachten hebben wanneer ze verkouden zijn. Of het hier gaat om een rechtstreeks verband is niet duidelijk. Het zou best kunnen dat de mensen die aangaven zich eenzaam te voelen, slechter sliepen en als je moe bent,kunnen fysieke klachten sterker hinderen. Dit onderzoek brengt dus weinig bij.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) LeRoy AS, Murdock KW, Jaremka LM, Loya A. Loneliness Predicts Self-Reported Cold Symptoms After a Viral Challenge (PDF, 86kb). Health Psychology. Published online March 30 2017
  • http://www.nhs.uk/news/2017/03March/Pages/Loneliness-may-make-cold-symptoms-feel-worse.aspx

Cebam

 
Lees ook...
jul. 2021

Een verkoudheid helpt je lichaam echt om corona te bestrijden. (Maar een PCR-test wordt niet onbetrouwbaar door een verkoudheid)

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst