Mag je bloedgeven als je een lage bloeddruk hebt?

Elke dag hebben mensen na een ongeval, een bevalling of een operatie bloed, plasma of bloedplaatjes nodig. Terwijl slechts 3% van de bevolking bloed geeft, heeft tot 70% van de bevolking ooit bloed nodig. Mag je bloedgeven bij een lage bloeddruk?

29 november 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een aantal individuele studies deden vermoeden dat mensen met een lage bloeddruk die bloed gaven, meer nevenwerkingen hadden na het bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk. Wetenschappers van Rode Kruis-Vlaanderen deden een systematisch literatuuronderzoek naar studies die nagingen of mensen met een lage bloeddruk meer nevenwerkingen hadden. In vijf wetenschappelijke databases zochten ze naar relevante studies, en na het doornemen van 8.305 studies vonden ze tien studies die de relatie tussen lage bloeddruk en bloedgeven onderzochten.

Op basis van het huidig onderzoek is er geen bewijs dat mensen met een lage bloeddruk na bloedgeven meer nevenwerkingen hebben dan mensen met een normale bloeddruk. Er zijn dus geen wetenschappelijke argumenten om mensen met een lage bloeddruk af te raden om bloed te geven. De kwaliteit van de tien opgenomen studies was echter vrij laag.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Hoewel bloedgeven over het algemeen als een zeer veilige procedure wordt beschouwd, schat men dat tussen 1% tot 7% van de bloeddonors last kan hebben van een lage bloeddruk nadien. In zeer zeldzame gevallen (maximaal 0,5%) kan een ernstig probleem optreden, dat ziekenhuisopname vereist.

Deze systematische review bevestigt dat bloedgeven veilig is. Er zijn echter een aantal beperkingen aan deze review. Een eerste punt is dat de bloeddruk in studies doorgaans gemeten werd net voor het bloedgeven. Deze bloeddrukwaarde is niet altijd een goede maat voor de normale bloeddruk op andere dagen. Stress en zenuwachtigheid kunnen de bloeddruk verhogen. Een tweede punt is dat de geïncludeerde studies verschilden in opzet, wat het niet mogelijk maakte om een globaal effect te berekenen (meta-analyse). Een laatste punt is dat de studies gevoelig waren voor fouten.

Conclusie

Bloedgeven is essentieel om het leven van anderen te redden. Mensen met een lage bloeddruk lopen niet meer risico's op gezondheidsproblemen na het bloedgeven in vergelijking met mensen met een normale bloeddruk.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Pauwels NS, Cusack L, De Buck E, Compernolle V, Vandekerckhove P. The effect of pre-donation hypotension on whole blood donor adverse reactions: a systematic review. J Am Soc Hypertens. 2014 Jun;8

Patrick Mullie

 
Lees ook...
jun. 2021

Rode Kruis aanvaardt wel degelijk bloed en plasma van gevaccineerden

29 feb.

Nee, er werd geen extra hormoon toegevoegd aan de pil om bloedingen te veroorzaken

mrt. 2021

Wat we weten over AstraZeneca-vaccin en bloedklonters

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?