Moet je elke dag een appel eten?

Mensen die iedere dag een appel eten – in tegenstelling tot wat de uitspraak 'an apple a day keeps the doctor away' doet vermoeden – gaan niet minder vaak naar de dokter. Ze slikken wel iets minder medicijnen.

16 april 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De bevindingen vloeien voort uit een Amerikaanse studie die bij een 9000-tal volwassenen navraag deed hoe vaak ze appels aten en of ze het afgelopen jaar meer dan 1 keer naar de dokter waren gegaan. (1) Appeleters bleken een beetje minder vaak naar de dokter te gaan dan niet-appeleters. Wanneer echter in rekening gebracht werd dat de appeleters gemiddeld beter opgeleid waren en minder rookten, bleef er van het schijnbaar heilzaam effect van de appels niets meer over. Appeleters hadden wel wat minder vaak een voorschrift voor medicijnen gekregen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dat regelmatig eten van vers fruit heilzaam is voor de gezondheid wordt algemeen aanvaard, ofschoon er geen staalharde wetenschappelijke bewijzen voor zijn. De nieuwe appelstudie maakt ons ook niet veel wijzer. Onderzoeken die gebaseerd zijn op herinneringen van proefpersonen moeten steeds met de nodige voorzichtigheid beoordeeld worden. Immers, hoe nauwkeurig kan een doorsnee persoon zich herinneren hoe vaak hij appels eet, hoe vaak hij het afgelopen jaar naar de dokter ging of hoe vaak hij een voorschrift voor een medicijn kreeg? Men kan zich trouwens ook de vraag stellen of hoe vaak iemand een dokter bezoekt een maat is voor diens gezondheid.

Zelfs indien al deze herinneringen correct zijn blijft het een heikele onderneming om uit de resultaten van het onderzoek op te maken of appels goed zijn voor de gezondheid. Mensen die appels eten verschillen immers ongetwijfeld op veel punten van mensen die geen appels eten. Idealiter zou men een grote groep mensen bij lottrekking moeten indelen in 2 groepen: een groep mensen die appels moet eten en een die geen appels mag eten. Uiteraard is een dergelijke studie praktisch niet uitvoerbaar. We moeten er ons dus aan verwachten dat de discussie over het heilzaam effect van appels zal blijven bestaan.

Conclusie

De appel studie maakt ons niet veel wijzer over het vermeende gunstig effect van appels op de gezondheid. Dat deze studie de lekenpers haalt is niet verrassend. Merkwaardig is wel dat ze aanvaard werd voor publicatie in een medisch tijdschrift dat behoort tot de wereldtop.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Davis MA, Bynum JP, Sirovich BE. Association Between Apple Consumption and Physician Visits: Appealing the Conventional Wisdom That an Apple a Day Keeps the Doctor Away. JAMA Intern Med. 2015 Mar

Cebam

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?