Moeten curettages na een miskraam zoveel mogelijk vermeden worden?

Een curettage na een miskraam moet minder vaak worden uitgevoerd. Volgens Nederlandse onderzoekers kan de ingreep leiden tot verklevingen in de baarmoeder en tot vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.

28 maart 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Ongeveer 10% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. Meestal stoot het lichaam het vruchtje dan af, maar soms gebeurt dit niet vanzelf. In dat geval kan de vrouw kiezen om af te wachten tot de miskraam toch vanzelf op gang komt of kiezen voor een behandeling. Zo’n behandeling is meestal een curettage: via de vagina en baarmoederhals wordt de baarmoeder leeggemaakt met een slangetje, zuigertje of schrapertje.

Onderzoekers uit Amsterdam hebben het effect van een curettage op vroeggeboorte (geboorte van het kind voor 37 weken zwangerschap) van een volgende zwangerschap onderzocht. Dit deden ze door resultaten van 21 onderzoeken die dit eerder onderzocht hebben bij elkaar te voegen en opnieuw te analyseren (1). Dit leverde gegevens op van bijna twee miljoen zwangere vrouwen. Uit deze gegevens bleek dat zwangere vrouwen die in het verleden een curettage hadden ondergaan ongeveer 50% meer kans hadden op een vroeggeboorte dan vrouwen die geen curettage hadden ondergaan. Wanneer een vrouw meerdere curettages had ondergaan nam deze kans nog meer toe. Bij een willekeurige zwangerschap is de kans op vroeggeboorte 6%, na een curettage zou deze kans dus toenemen tot ongeveer 9%.

Uit het onderzoek bleek verder dat een afwachtend beleid in 80% van de gevallen resulteerde in volledige afstoting van het vruchtje. Deze vrouwen hoefden dus geen curettage te ondergaan. Om die reden pleiten de onderzoekers vaker af te wachten bij het uitblijven van het afstoten van een miskraam om vrouwen een curettage te besparen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Zoals ook door de onderzoekers wordt erkend, toont dit onderzoek niet aan dat een curettage een oorzaak kan zijn van vroeggeboorte, omdat ook andere aspecten die hier niet onderzocht werden een rol kunnen hebben gespeeld (zoals bijvoorbeeld de leeftijd van de vrouw of afwijkingen van de baarmoeder). De onderzoekers vermoeden echter wel dat curettage kan bijdragen aan het ontstaan van vroeggeboorte doordat de behandeling schade kan aanbrengen aan de baarmoedermond en het slijmvlies in de baarmoeder.

Een alternatief voor curettage na een miskraam zijn medicijnen die afstoting van het miskraam kunnen opwekken. Echter, soms is het vruchtje na dergelijke behandeling niet volledig afgestoten, waardoor deze vrouwen toch nog een curettage ondergaan.

Een afwachtende houding is daarentegen wel een veilig alternatief.

Conclusie

Ongeveer 10% van de zwangerschappen eindigt in een miskraam. Meestal stoot het lichaam het vruchtje spontaan af, maar dat gebeurt niet altijd meteen. Onderzoekers vragen vrouwen geduld te oefenen, want een curettage lijkt de kans te verhogen op een vroeggeboorte bij een volgende zwangerschap.

http://doktermedia.nl/reviews/gynaecologie/2017/03/26/onderzoekers-waarschuwen-voor-risicos-curettage-na-miskraam/

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) M. Lemmers, M. Verschoor, A Hooker et al.Dilatation and curettage increases the risk of subsequent preterm birth: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod (2016) 31 (1): 34-45
  • Bron: DokterMedia.nl

Cebam

 
Lees ook...
apr. 2021

Stijging in meldingen over miskramen of andere ernstige letsels niet zomaar te linken aan coronavaccinatie.

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen