Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Er zijn inderdaad meer meldingen van miskramen, maar dat wijst niet op een causaal verband tussen een coronavaccin en een miskraam, wel op een groter aantal gezette vaccins.

De meldingen gaan over vermoedelijke reacties op de vaccins. Het is dus niet zeker dat de reactie aan het vaccin te koppelen is.

De Britse overheid paste haar advies voor zwangere vrouwen aan omdat er extra onderzoek verricht was, niet om zichzelf in te dekken tegen het stijgend aantal meldingen.

Een coronavirus bevat wel een genetische code, maar kan je eigen DNA niet veranderen.


Cijfers zijn afkomstig van Brits geneesmiddelenagentschap

De stijging van 366% is gebaseerd op cijfers van officiële Medicines and Health products Regulatory Agency (MHRA), het Britse geneesmiddelenagentschap. Zij publiceren een wekelijks rapport met het aantal meldingen over vermoedelijke bijwerkingen dat ze ontvingen via het Yellow Card-systeem. Dat is een meldingssysteem om vermoedelijke bijwerkingen en reacties op nieuw medisch materiaal bij te houden. In het eerste wekelijkse rapport, dat gegevens weergaf van 9 december tot 24 januari, werden na vaccinatie met het Pfizer-vaccin vier miskramen gerapporteerd, voor AstraZeneca waren dat er twee. Het zevende rapport, dat als einddatum 7 maart had, documenteerde 23 gevallen voor Pfizer, vijf voor AstraZeneca. De cijfers gingen dus in totaal van 6 naar 28, wat een toename van 366,66… procent betekent. Met de juiste afrondingsregels hadden de websites dus zelfs met 367% kunnen uitpakken.

Deze cijfers komen uit de bron waarnaar de Nederlandstalige artikels verwijzen: The Daily Expose. Zij hebben screenshots van de rapporten in hun artikel opgenomen. Of de screenshots gemanipuleerd zijn, kan niet bewezen worden: de rapporten worden wekelijks bijgewerkt, waarna het vorige verdwijnt. Ter referentie kan je er wel de cijfers van vandaag naast leggen: bij vrouwen die het Pfizer-vaccin kregen, werden tot 28 maart 40 miskramen gerapporteerd, voor AstraZeneca zijn dat er 15. De grootteorde van de getallen kan dus wel degelijk kloppen.

Geen causaal verband tussen het vaccin en de miskraam

Maar zelfs als ze kloppen, wijst dat nog niet op een link tussen de miskramen en het vaccin, en zegt die 366% dus niets over een stijgend aantal miskramen, maar over een stijgend aantal meldingen. Artsen en zorgkundigen worden opgeroepen om bij elk licht vermoeden van een reactie op een vaccin een zogeheten ‘Yellow Card’ in te vullen. Of de miskraam effectief aan het vaccin gerelateerd is, of ook zonder vaccin zou opgetreden zijn, is dus niet zeker. De MHRA zegt dat het aantal meldingen dat binnengekomen is niet ongewoon is voor een nieuw vaccin waarvoor de bevolking en het zorgpersoneel aangemoedigd worden om elke vermoedelijke reactie te rapporteren. Zeggen dat al deze miskramen aan het vaccin te wijten zijn, is dus misleidend.

Het aantal gezette vaccins is ook gestegen

Maar waar komt die stijging dan vandaan? In de periode van 24 januari tot 7 maart is het aantal vaccins dat gezet is natuurlijk ook gestegen. Op 24 januari waren er in het hele Verenigde Koninkrijk 7,044,048 vaccins gezet. Op 7 maart waren dat er 23,519,898. Dat betekent dat het aantal mensen die onder de criteria vallen om eventuele reacties te rapporteren, ook met 234% gestegen is.

Een coronavaccin maakt je niet onvruchtbaar

Een Duitse dokter beweerde begin december 2020 al eens dat coronavaccins vrouwen steriel zouden maken en miskramen kunnen opwekken. De gelijkenis tussen het spike-eiwit van het coronavirus en het Syncytin-1-eiwit dat in de placenta te vinden is zou de immuunrespons die het coronavaccin oproept kunnen laten uitbreiden naar een reactie tegen het Syncytin-1-eiwit, wat kan resulteren in een miskraam. De gelijkenissen tussen beide eiwitten zijn echter niet groot genoeg om een dergelijke reactie uit te lokken. Bovendien zou, als deze theorie waar was, een besmetting met het coronavirus tot dezelfde reactie moeten leiden; dat is niet het geval. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat coronavaccins de vruchtbaarheid aantasten, dat bevestigen ook de Britse gynaecologen en vroedvrouwen van het Royal College of Obstetricians and Gynaecologists en het Royal College of Midwives.

De Britse overheid paste haar aanbeveling pas aan na bijkomend onderzoek

Het artikel van The Daily Expose zegt ook dat de aanbeveling die de Britse overheid publiceerde over coronavaccins tijdens een zwangerschap veranderd is om te laten uitschijnen dat de verantwoordelijkheid bij de vrouw zelf ligt. Oorspronkelijk werd vaccinatie bij zwangere vrouwen niet aanbevolen, en na vaccinatie werd een nieuwe zwangerschap afgeraden tot minstens twee maanden na de tweede dosis. Op 1 maart werd deze informatie aangepast: zwangerschap na een vaccin moet niet vermeden worden, en als je al zwanger bent, bespreek je best even met je dokter of je het vaccin laat zetten of niet.

Die verandering komt omdat er in tussentijd meer onderzoek gebeurd is. Niet-klinisch onderzoek heeft geen zorgwekkende resultaten voortgebracht voor vaccinatie tijdens een zwangerschap. Waar eerder nog niets bekend was over de effecten van een coronavaccin bij zwangerschap, is dat er nu wel: bij ratten “waren geen met het vaccin verband houdende effecten op de vruchtbaarheid van de vrouw, de zwangerschap of de ontwikkeling van embryo's, foetussen of nakomelingen” te vinden. Dat kan je nalezen in een bestand met informatie voor medisch personeel. Er is nog onvoldoende onderzoek gebeurd om zwangere vrouwen standaard te vaccineren, maar het bestaande onderzoek toont geen bezwaren.

Een coronavaccin verandert je DNA niet

Ten slotte beweren de artikels dat een coronavaccin de genen van een mens verandert. De bronnen die aangehaald worden, gaan echter enkel over de miskramen. Het is ook niet waar: zowel Pfizer als AstraZeneca bevatten wel een genetische code (het RNA) dat je cellen beveelt om het spike-eiwit aan te maken, maar RNA is niet hetzelfde als DNA. Je cellen kunnen RNA ook niet veranderen in DNA, of het integreren in je cellen. Bovendien wordt RNA binnen de 72 uur afgebroken en bereikt het de nucleus van een cel niet, het deel waar het DNA wordt opgeslagen.

Ook geen groter aantal doden en letsels door vaccins

Ook in Europa verschenen onrustwekkende artikels over het aantal doden en letsels dat voorkwam na vaccinatie met de vaccins van Pfizer, AstraZeneca en Moderna. De database waarvan deze cijfers komen, is Eudravigilance, een systeem dat sinds 2001 gebruikt wordt om vermoedens van bijwerkingen van medicatie te verzamelen.

De cijfers mogen dan correct zijn, de interpretatie is dat niet. Niet al deze doden en klachten zijn te wijten aan een coronavaccin. Opnieuw is het belangrijk in het achterhoofd te houden dat het om klachten gaan die in een bepaalde periode na het krijgen van het vaccin optreden, maar er daarom niet door veroorzaakt worden. Dat wordt ook expliciet vermeld op de website van Eudravigilance:

“De informatie op deze website heeft betrekking op vermoedelijke bijwerkingen, met andere woorden, effecten die zijn waargenomen na toediening van of behandeling met een geneesmiddel. De mogelijkheid bestaat echter, dat deze vermoedelijke bijwerkingen niet gerelateerd zijn aan of veroorzaakt zijn door het geneesmiddel.”

De medicatie waarvoor vermoedelijke bijwerkingen kunnen aangegeven worden, is goedgekeurd in de Europese Unie, en dus veilig voor gebruik.