Sommige kunstmatige zoetstoffen doen je bloedsuikergehalte stijgen

Kunstmatige zoetstoffen hebben de nadelen van suiker niet: ze zijn veel zoeter en leveren hierdoor minder calorieën. Uit een nieuwe studie blijkt dat sommige kunstmatige zoetstoffen je bloedsuikergehalte kunnen doen stijgen, en zelfs je darmbacteriën beïnvloeden. Klopt dat?

7 september 2022

gezondheidenwetenschap corona gezondheid

Waar komt dit nieuws vandaan?

Kunstmatige zoetstoffen zoals sacharine, sucralose, aspartaam en stevia zijn scheikundige stoffen met een zoete smaak die, in tegenstelling tot wat we denken, soms wel calorieën bevatten. Ze zijn echter zo zoet dat we er weinig van nodig hebben.

Een team onderzoekers uit hoofdzakelijk Israël ging na of kunstmatige zoetstoffen een invloed hadden op het bloedsuikergehalte en op de darmflora (1):

  • Een groep van 120 volwassenen kreeg gedurende 2 weken zakjes met ofwel glucose + sacharine, sucralose, aspartaam en stevia, ofwel met glucose alleen.
  • Op het einde van de studie moesten de deelnemers glucose drinken en een zelftest doen, om hun bloedsuikergehalte te evalueren.
  • De deelnemers gaven ook een stoelgangstaal, die dan werd overgebracht op muizen.

De resultaten van de studie waren verrassend: sacharine en sucralose konden het bloedsuikergehalte van de deelnemers verstoren. Dat effect werd ook vastgesteld bij de muizen na stoelgangtransplantatie.

De onderzoekers besluiten dat kunstmatige zoetstoffen stoornissen veroorzaken ter hoogte van de darmbacteriën, die het bloedsuikergehalte kunnen beïnvloeden.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze vrij ingewikkelde studie is een mooi bewijs van hoe sommige onderzoekers omgaan met studieresultaten:

  • De onderzoekers leggen de nadruk op sacharine en sucralose, zowel in het wetenschappelijk artikel als in de pers. Maar bijna nergens wordt vermeld dat de 2 belangrijkste kunstmatige zoetstoffen, aspartaam en stevia, geen invloed hadden op het bloedsuikergehalte.
  • Een tweede belangrijke beperking van de studie is dat er van slechts een klein deel van de deelnemers stoelgang overgebracht werd op muizen, en dan vooral van de sucralosegroep.

Na wat zoekwerk vinden we een vermoedelijke reden waarom er slechts op een deel van de studieresultaten gefocust wordt: 2 onderzoekers van de studie zijn de oprichters van DayTwo. Dat is een commerciële firma die via een analyse van de darmflora voedingsmiddelen aanraadt voor de behandeling van diabetes. De onderzoekers hebben dus alle voordeel om aan te tonen dat de darmflora een rol speelt in suikerregulatie.

Bovendien zit een van de onderzoekers met belangenvermenging ook in het wetenschappelijk comité van het tijdschrift Cell, waarin de studie verscheen. Hij beslist dus mee wat er in het tijdschrift verschijnt en wat niet.

Er is al veel gezegd en geschreven over kunstmatige zoetstoffen, zelfs dat ze kankerverwekkend zouden zijn. Maar tot op vandaag is er bij een normaal gebruik weinig nadeel voor de gezondheid. Het enige probleem is dat je ‘tong blijft baden in het zoet’. Daardoor kan je een blijvende drang voelen naar zoete voeding en drank.

Conclusie

Een Israëlische studie toont aan dat 2 kunstmatige zoetmiddelen, sacharine en sucralose, je bloedsuikergehalte zouden kunnen beïnvloeden. Maar dezelfde studie stelt ook vast dat dat effect er niet is bij aspartaam en stevia, de 2 belangrijkste zoetstoffen. Het effect van zoetmiddelen op de darmflora werd onderzocht op muizen. Conclusies trekken is dus zeer voorbarig.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Suez J, Cohen Y, Valdés-Mas R, et al. Personalized microbiome-driven effects of non-nutritive sweeteners on human glucose tolerance. Cell. 2022 Sep 1;185(18):3307-3328.e19.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

jul. 2023

Geen aanwijzingen voor placebo’s in vaccinleveringen