De Britse website OffGuardian berichtte in een artikel van 2 juli, dat ook in het Nederlands werd overgenomen, over enkele markante uitspraken van dr. Alexov Stoian, een Bulgaarse patholoog. In een online interview van 12 mei tussen dr. Alexov Stoian en dr. Stoycho Katsarov, voorzitter van het Centrum voor de bescherming en rechten van de burger, maakt Stoian zijn standpunten duidelijk over het nieuwe coronavirus. (De Engelse transcriptie vindt u hier).

In het interview wil Stoian licht werpen op de eensgezindheid van een aantal Europese pathologen die deelnamen aan een webinar van European Society of Pathology op 8 mei: “COVID-19: ongekende uitdagingen op de afdeling pathologie over heel Europa”. Deze factcheck is gebaseerd op eerder onderzoek van Lead Stories, een factcheckingbedrijf waarvan Limburger Maarten Schenk mede-oprichter is, en focust op de drie merkwaardigste beweringen van Stoian: 1) er zou in Europa niemand gestorven zijn aan het coronavirus, 2) er zouden geen specifieke antilichamen zijn ontdekt tegen COVID-19, en 3) er zou geen sprake zijn van een pandemie.

Het klopt niet dat er geen coronadoden zijn in Europa

Stoian en zijn collega’s uit o.a. Italië, Spanje, Duitsland en Zweden stellen in de webinar dat er in Europa nog niemand zou gestorven zijn aan COVID-19. Maar data van 15 juli van het Europees Centrum voor Ziektepreventie (ECDC) tonen aan dat er over heel Europa bijna 198.000 coronadoden zijn. De vijf landen met de meeste overlijdens zijn 1) Verenigd Koninkrijk (44.968), 2) Italië (34.984), Frankrijk (30.029), Spanje (28.409) en Rusland (11.614). Ook het Johns Hopkins Coronavirus Resource Center, een Amerikaanse universiteit die coronabesmettingen- en sterftes wereldwijd registreert, toont dezelfde cijfers, maar met een lichte afwijking bij het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Rusland. Het sterftecijfer lag in België op 15 juli op 9787 coronadoden. Duitsland telde 9078 doden. De Verenigde Staten hebben met 136.466 overlijdens nog steeds het hoogste aantal doden, in absolute cijfers.

Uiteraard leden sommige mensen al aan andere aandoeningen die mee hebben bijgedragen tot hun overlijden. Maar volgens Johns Hopkins was COVID-19 wel degelijk de ziekte die ervoor zorgde dat heel wat patiënten sneller stierven dan verwacht. De Amerikaanse universiteit plaatste daarbij een interactieve grafiek die het aantal coronadoden in kaart brengt in vergelijking met andere aandoeningen sinds januari 2020.

Verder publiceerde ECDC op 4 juli een grafiek die bevestigde coronabesmettingen- en doden over heel Europa weergeeft.

Er zijn wél specifieke COVID-19-antilichamen ontdekt

Dr. Alexov gaf in het interview aan dat hij en zijn collega’s tijdens autopsies geen specifieke antilichamen hadden gedetecteerd tegen SARS-CoV-2. De conclusie uit de webinar was bijgevolg dat de overledenen die de pathologen hadden onderzocht niet waren gestorven aan het nieuwe coronavirus.

ECDC schrijft op zijn website dat een studie heeft aangetoond dat er wel specifieke antilichamen zijn ontdekt die COVID-19 zouden kunnen bestrijden. Ook de National Institutes of Health, het federale gezondheidsinstituut van de Verenigde Staten, berichtte op 30 juni dat er krachtige antilichamen gevonden zijn bij mensen die hersteld zijn van COVID-19.

Verder toonden onderzoekers van het academisch ziekenhuis van Straatsburg in juni aan dat niet iedereen die besmet is geweest met het virus antilichamen ontwikkelt. Bovendien blijkt uit onderzoek van Universiteit Antwerpen dat bij sommige mensen de antilichamen in het bloed al na 1 à 2 maanden afnemen. Het is dus mogelijk dat er geen antilichamen worden gevonden bij een autopsie, ook al werd er eerder bevestigd dat de overledene besmet was met het coronavirus. Om te bepalen of een patiënt stierf aan het nieuwe coronavirus, moet er bij een autopsie dus verder gekeken worden dan het al dan niet aanwezig zijn van antilichamen.

Er is wel sprake van een pandemie

De derde bewering van dr. Alexov Stoian was dat er geen sprake zou zijn van een pandemie. Hij ontkent daarmee de algemene conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die het nieuwe coronavirus als een pandemie beschouwt. Volgens hem zouden patiënten pas sterven aan COVID-19 wanneer ze door het virus een interstitiële longontsteking ontwikkelen. Een interstitiële longziekte heeft te maken met het 'interstitium’. Dat is de ruimte tussen de longblaasjes en de bloedvaten. Die longontsteking zou dan volgens Stoian de doodsoorzaak zijn. Hij stelt daarbij dat de WHO nodeloos angst en chaos heeft gecreëerd onder de bevolking zonder enig bewijs dat er wel degelijk een pandemie is. Hij benadrukt dat “mensen sterven met het coronavirus, niet aan het coronavirus”.

Toch beschrijven diverse gezaghebbende gezondheidsorganisaties, zoals het ECDC en het CDC, het nieuwe coronavirus als een pandemie: een wereldwijde verspreiding van een besmettelijke ziekte. Ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) noemde COVID-19 een pandemische ziekte, nog voor de WHO dat deed in een officiële mededeling. Volgens Van Ranst voldoet het virus aan alle voorwaarden om het een pandemie te noemen: 1) het virus wordt verspreid van mens tot mens, 2) het komt in verschillende landen voor en 3) bij veel gevallen is er niet altijd een link met China, waar het virus is begonnen.

Conclusie

Het is niet juist dat er geen coronadoden zijn in Europa. Data van 15 juli van het ECDC tonen aan dat er over heel Europa bijna 198.000 coronadoden zijn. Verder hebben onderzoekers wél antilichamen gedetecteerd die het nieuwe coronavirus zouden kunnen bestrijden. Belangrijk om te vermelden is dat niet iedereen altijd antilichamen ontwikkelt, en dat antilichamen bij sommige mensen al na 1 à 2 maanden kunnen afnemen in het bloed. Het is dus mogelijk dat er geen antilichamen meer worden gedetecteerd bij een autopsie. Ten slotte geven verschillende medische deskundigen en gezaghebbende gezondheidsorganisaties aan dat er wel sprake is van een pandemie, en niet van een “gewoon een infectie”, zoals Stoian beweert.